All time high (ATH) na indeksie WIG, część 2

W części pierwszej pokazywałem statystyki ilości szczytów wszech czasów (ATH) na indeksie WIG, w tej trochę informacji o ich znaczeniu i następstwach.

Zacznijmy od znaczenia tych szczytów w różnych ujęciach:

   1.  Wskaźnik sukcesu

Osiągnięcie ATH często postrzegane jest jako pozytywny sygnał, wskazujący na silny trend wzrostowy i duże zainteresowanie inwestorów. Im więcej i częściej się pojawia, tym trend silniejszy.

   2. Punkt odniesienia

ATH stanowi miejsce odniesienia dla inwestorów i analityków, ponieważ może służyć do określania potencjalnych poziomów oporu. Kiedy cena zbliża się do ATH, może napotkać większy opór, ponieważ wielu inwestorów może zdecydować się na realizację zysków. Tak samo może stać się potem wsparciem po przekroczeniu go.

   3. Psychologiczne znaczenie

ATH ma pewne znaczenie psychologiczne. Inwestorzy mogą postrzegać przełamanie ATH jako sygnał do kontynuacji trendu wzrostowego, co często prowadzi do dalszego wzrostu cen i kolejnych ATH w serii.

   4. Strategie inwestycyjne

Niektórzy inwestorzy stosują strategie oparte na ATH. Przykładem może być kupowanie aktywów, które właśnie osiągnęły ATH lub go przebiły, z nadzieją na dalsze wzrosty. Lub przeciwna:  sprzedaż aktywów, które zbliżają się do ATH, w oczekiwaniu na korektę.

   5. Szybka ocena wartości

Inwestorzy długoterminowi mogą używać ATH do oceny, czy obecne ceny są atrakcyjne w porównaniu do historycznych szczytów.

                  Na ile atrakcyjne jest kupowanie po przekroczeniu ATH?

Historia jest pewną podpowiedzią. Wyszukałem kilka statystyk dotyczących rynku amerykańskiego, by to ocenić.

Poniższy wykres pokazuje wszystkie poziomy ATH (Signal Dates) w historii indeksu DJIA:

W tabeli na powyższym wykresie pokazano natomiast stopy zwroty i trafność.

Kolejne kolumny to średnia stopa zwrotu 1, 3, 6 i 12 miesięcy po każdym przypadku osiągnięcia przez indeks nowego ATH.

W wierszach mamy natomiast podaną w tym okresach:

– średnią procentową zmianę,

– medianę zmian (wartość środkową),

– ile razy kurs zaszedł wyżej (Higher),

– ilość przypadków,

– trafność w procentach, czyli w ilu przypadkach indeks zaszedł wyżej.

Dla przykład pierwsza kolumna w tabeli, czyli 1–Month Return:

W 61,8% przypadków po przebiciu ATH kurs indeksu zaszedł po miesiącu wyżej, osiągając średni zwrot 0,6% na każdy przypadek.

Pytanie na ile ma to znaczenie w porównaniu do przeciętnych zwrotów w innych okresach?

Tu trafiłem na inną statystykę porównawczą dla indeksu S&P500:

                   Źródło: JP Morgan

Zielone słupki pokazują średnią zmianę indeksu gdyby zainwestować po kursie ATH każdorazowo i obliczyć zwroty 3, 6 miesięcy oraz 1,2,3 lata później

Słupki ciemnoszare to obliczenia średnich zwrotów inwestycji dokonanej na każdej dowolnej sesji.

Jak widać za lata 1988-2023 różnice w obu zmianach się różnią dopiero w długim okresie i wtedy procentuje kupno szczytu ATH.

Po 3 czy 6 miesiącach inwestycja po kursie ATH niespecjalnie przynosi zwroty lepsze niż średnio inwestycja na każdej dowolnej sesji. Jednak po roku, a już szczególnie po 3 latach, to zakup po kursie ATH okazywał się zyskowniejszą inwestycją.

Nie jest to w żadnym razie sugestia inwestycji tylko gdy pojawia się ATH. Dla wielu inwestorów to psychologicznie trudne i zawsze łączy się z ryzykiem. Chodzi raczej o pokazanie, że tych poziomów ATH nie należy demonizować, w tym sensie, by uznawać je za „zbyt wysokie” czy „zbyt drogie”. Okazuje się, że potwierdzają pewien optymizm.

W kolejnej części statystyki dla WIG

—kat—

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. w celu: zapewnienia najwyższej jakości naszych usług oraz dla zabezpieczenia roszczeń. Masz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, a jeżeli prawo na to pozwala także żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Masz także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Więcej informacji w sekcji "Blogi: osoby komentujące i zostawiające opinie we wpisach" w zakładce
"Dane osobowe".

Proszę podać wartość CAPTCHA: *

Opinie, założenia i przewidywania wyrażone w materiale należą do autora publikacji i nie muszą reprezentować poglądów DM BOŚ S.A. Informacje i dane zawarte w niniejszym materiale są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych oraz nie mogą stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Nie należy traktować ich jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe lub formy doradztwa inwestycyjnego. DM BOŚ S.A. nie udziela gwarancji dokładności, aktualności oraz kompletności niniejszych informacji. Zaleca się przeprowadzenie we własnym zakresie niezależnego przeglądu informacji z niniejszego materiału.

Niezależnie, DM BOŚ S.A. zwraca uwagę, że inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Podjęcie decyzji inwestycyjnej powinno nastąpić po pełnym zrozumieniu potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z danym instrumentem finansowym oraz rodzajem transakcji. Indywidualna stopa zwrotu klienta nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym danego instrumentu finansowego i jest uzależniona od dnia nabycia i sprzedaży konkretnego instrumentu finansowego oraz od poziomu pobranych opłat i poniesionych kosztów. Opodatkowanie dochodów z inwestycji zależy od indywidualnej sytuacji każdego klienta i może ulec zmianie w przyszłości. W przypadku gdy materiał zawiera wyniki osiągnięte w przeszłości, to nie należy ich traktować jako pewnego wskaźnika na przyszłość. W przypadku gdy materiał zawiera wzmiankę lub odniesienie do symulacji wyników osiągniętych w przeszłości, to nie należy ich traktować jako pewnego wskaźnika przyszłych wyników. Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.