Wracam do wykresu pokazującego przebieg wszystkich hoss na WIG, tym razem w nieco zmodyfikowanej formie i świeżymi danymi.

Zmieniłem punkt odniesienia dla momentu startu wszystkich z nich. Na poniższym wykresie sprowadziłem je wszystkie do jednego poziomu startowego = 100. Nie jest to wersja dość czytelna wizualnie, ale tak proponowali komentujący na X, gdyż łatwiej się to porównuje:

Przy okazji percepcję zaburza też skala 2 skrajnych hoss, czyli najgwałtowniejszej rozpoczętej w 1992 roku oraz najdłuższej, czyli startującej w 2001 roku.

Oś pozioma to liczba sesji, pionowa to zasięg skumulowany.

Przebiegi każdej liczę od zamknięcia pierwszej sesji wzrostowej danej hossy do zamknięcia najwyżej położonego w danej hossie.

Hossa obecna, która wystartowała w 2022 roku, ma jeszcze sporo do nadrobienia wobec chociażby tych najkrótszych. Trwa ona dopiero nieco ponad 300 sesji. To prawie 50 dni mniej od tej najkrótszej z 1998 roku. Jest jednak nadzieja, że jeszcze potrwa zanim kurs spadnie o 20% od szczytu.

Zasięg łączny tej hossy jest dość umiarkowany, choć mogło się wydawać, że była w 2023 roku bardzo gwałtowna. Natomiast jej przebieg jest bardzo podobny do tej popandemicznej z 2020 roku. W pewnym momencie zasięgi obu były identyczne.

Wniosków prognostycznych z tego nie sposób jakoś wyciągnąć, poza tym oczywiście, że na tle historycznym obecna ma nadal statystycznie sporo miejsca by się rozwinąć. I oby tak było!

—kat—

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. w celu: zapewnienia najwyższej jakości naszych usług oraz dla zabezpieczenia roszczeń. Masz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, a jeżeli prawo na to pozwala także żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Masz także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Więcej informacji w sekcji "Blogi: osoby komentujące i zostawiające opinie we wpisach" w zakładce
"Dane osobowe".

Proszę podać wartość CAPTCHA: *

Opinie, założenia i przewidywania wyrażone w materiale należą do autora publikacji i nie muszą reprezentować poglądów DM BOŚ S.A. Informacje i dane zawarte w niniejszym materiale są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych oraz nie mogą stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Nie należy traktować ich jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe lub formy doradztwa inwestycyjnego. DM BOŚ S.A. nie udziela gwarancji dokładności, aktualności oraz kompletności niniejszych informacji. Zaleca się przeprowadzenie we własnym zakresie niezależnego przeglądu informacji z niniejszego materiału.

Niezależnie, DM BOŚ S.A. zwraca uwagę, że inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Podjęcie decyzji inwestycyjnej powinno nastąpić po pełnym zrozumieniu potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z danym instrumentem finansowym oraz rodzajem transakcji. Indywidualna stopa zwrotu klienta nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym danego instrumentu finansowego i jest uzależniona od dnia nabycia i sprzedaży konkretnego instrumentu finansowego oraz od poziomu pobranych opłat i poniesionych kosztów. Opodatkowanie dochodów z inwestycji zależy od indywidualnej sytuacji każdego klienta i może ulec zmianie w przyszłości. W przypadku gdy materiał zawiera wyniki osiągnięte w przeszłości, to nie należy ich traktować jako pewnego wskaźnika na przyszłość. W przypadku gdy materiał zawiera wzmiankę lub odniesienie do symulacji wyników osiągniętych w przeszłości, to nie należy ich traktować jako pewnego wskaźnika przyszłych wyników. Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.