MINDSET bez tajemnic – epilog

Istnieją różnice w pożądanym mindsecie tradera i inwestora.

Krótki opis najważniejszych różnic poniżej. Koncentruję się w nich głównie na rynkach akcji/indeksów, choć różnice są podobne w przypadku innego rodzaju aktywów.

1. STRATEGIE

Mindset tradera: wymagane przekonanie o tym, że rynek jest nieefektywny, pełen okazji, które można wykorzystać w krótkim/średnim terminie za pomocą timingu, głównie za pomocą analizy wykresów albo pojedynczych zdarzeń (np. dane ekonomiczne) w połączeniu z intuicją opartą o uprzednią, solidną praktykę.

Mindset inwestora: bez znaczenia, czy rynek jest efektywny, długoterminowe strategie mają korzystać z rozwoju gospodarki i zyskowności spółek, głównie za pomocą analizy finansów firm, fundamentów i ekonomii. Selekcja akcji/aktywów oparte o A.F. i timing wsparty o A.T.

2.TOLERANCJA RYZYKA

Mindset tradera: Wymagana duża tolerancja, szczególnie przy użyciu lewara; istotne jest ograniczanie strat pojedynczych transakcji na skutek gwałtownych ruchów w obie strony.

Mindset inwestora: Konserwatywne podejście – ruchy przeciwne do pozycji, nawet głębokie i długo trwające mogą ignorowane na rzecz długoterminowych trendów

3. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

Mindset inwestora: wymagane z góry opracowane i jasne strategie zamykania pozycji oraz wyboru wielkości pozycji; ogromny wpływ na końcowy sukces.

Mindset inwestora: dość elastyczne i luźno zdefiniowane, niewymagane każdorazowe działanie związane z wahaniami koniunktury; możliwość uzależnienia od życiowych celów (np. przejście na emeryturę).

4. DYSCYPLINA EMOCJONALNA  

Mindset tradera: konieczność zachowania ścisłej dyscypliny emocjonalnej ze względu na gwałtowny charakter rynków. Reakcje emocjonalne mogą prowadzić do impulsywnych decyzji, wymagają kontroli.

Mindset inwestora: można sobie pozwolić na większą cierpliwość i mniejszą lub wręcz żadną reakcję na krótkoterminowe wahania rynku. Decyzje skupiają się na szerszej perspektywie, co pozwala na czasowe wyłączenie się z rynku.

5. PRZEWAGA

Mindset tradera: przewaga bezwzględnie wymagana w statystycznym i psychologicznym sensie, bez niej działanie na rynku nie powinno być podejmowane; w przeciwnym razie ryzyko ruiny znaczące, niemal pewne.

Mindset inwestora: przewaga wbudowana w samo istnienie rynków – bierze się z organicznego rozwoju firm i gospodarki, powodujące dryf kursów w górę.

6. CELE

Mindset tradera: Celem jest generowanie stałych, krótko- i średnioterminowych zysków poprzez wykorzystywanie nieefektywności i trendów rynkowych na dowolnej skali czasowej.

Mindset inwestora: Celem i jest długoterminowa akumulacja bogactwa i bezpieczeństwo finansowe poprzez rozwój posiadanych inwestycji w czasie.

7. UMIEJĘTNOŚCI

Mindset tradera: potrzeba złożonych umiejętności (generowanie przewagi, rozumienie statystyki, losowości, prawdopodobieństw i rynkowej dynamiki, zarządzanie ryzykiem i emocjami, rozumienie psychologii, analizy wykresów), nieustannego doskonalenia, długiej praktyki, skupienia, eliminacji błędów. Ogromnie ważne skoncentrowanie na procesie, który jest dużo bardziej rozbudowany, a także tworzeniu strategii.

Mindset inwestora: Mniej kompleksowa wiedza w obszarze tworzenia przewagi wymagana, w przypadku pasywnego podejścia wręcz minimalna, nie potrzeba szczególnych umiejętności poza podstawowymi (rozumienie rynków, trendów, alokacji, podstawy psychologii); W aktywnym podejściu wymagana strategia selekcji akcji/rynków i/lub timing, które łatwo zastąpić w razie czego przez podejście pasywne.

8. POZIOM STRESU I ZAANGAŻOWANIA

Mindset tradera: wymagany ciągły monitoring rynków, mający wpływ na codzienną rutynę i znaczący poziom stresu związany z mnogością decyzji i ich znaczeniem dla wyniku na bieżąco.

Mindset inwestora: wystarczy podstawowy, okresowy monitoring, stres przypisanym jedynie okresom dekoniunktury i jest do uniknięcia dzięki dywersyfikacji czy strategicznej alokacji.

9. ADAPTACJA

Mindset tradera: wymagane ciągłe śledzenie dynamiki rynkowej i nieustannej adaptacji do jej zmian, jak i dostrajanie oraz usprawnianie strategii inwestycyjnych.

Mindset inwestora: adaptacja oczekiwana w mniejszej skali, wystarczy zdyscyplinowane trzymanie się dugiego horyzontu oraz rozumienie wpływu korekt, a szczególnie bess.

10. FEEDBACK

Mindset tradera: nieustanny i bieżący dopływ informacji zwrotnych z rynku, co pozwala na szybkie oceny efektywności decyzji, dopasowanie, konieczne zmiany, korzystanie z pojawiających się nowych nieefektywności, ciągłe doskonalenie z upływem czasu, sprawdzanie siebie w różnych warunkach; silne powiązanie decyzji z codziennymi zmianami na rynku (newsy, dane, wydarzenia); spora podatność na rynkowy szum.

Mindset inwestora: informacje zwrotne tylko w długich odcinkach czasu, mniej szans na dostosowanie i praktyczną edukację, efektywność w krótkim terminie staje się przez to wyzwaniem; reakcje wymagane sporadycznie i w długich okresach czasowych (raporty finansowe, zmiany makro), co spowalnia proces decyzyjny, ale uwalnia z rynkowego szumu

11. PSYCHOLOGIA

Mindset tradera: Częste straty i duża ilość transakcji, zaangażowanie lewara, obsunięcia nie papierowe lecz realne wymagają zbudowania szczególnej odporności, metod radzenia sobie z presją i przeciwnościami, dyscypliny w realizacji założeń; dużo większa ekspozycja na błędy emocjonalne i behawioralne stwarza konieczność ich dobrej znajomości i sposobów radzenia sobie z nimi.

Mindset inwestora: Straty w głównej mierze papierowe, stwarzają mniejszą presję, długie trendy i wzrostowy dryf wybaczają wiele błędów, co wymaga jedynie podstawowej wiedzy o cierpliwości i odporności.

***

Generalnie inwestorem można stać się z marszu, przynajmniej jeśli chodzi o wersję pasywną, długoterminową. Trading natomiast to UMIEJĘTNOŚĆ, której trzeba się nauczyć podczas treningu, czasem nawet wieloletniego, tak jak uczy się pilotów czy chirurgów, co dla wielu początkujących nie jest wcale ani oczywiste, ani jakoś wyglądające na skomplikowane. Wszystko tkwi w MINDSECIE i wiedzy, którą jest karmiony.

—kat—

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. w celu: zapewnienia najwyższej jakości naszych usług oraz dla zabezpieczenia roszczeń. Masz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, a jeżeli prawo na to pozwala także żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Masz także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Więcej informacji w sekcji "Blogi: osoby komentujące i zostawiające opinie we wpisach" w zakładce
"Dane osobowe".

Proszę podać wartość CAPTCHA: *

Opinie, założenia i przewidywania wyrażone w materiale należą do autora publikacji i nie muszą reprezentować poglądów DM BOŚ S.A. Informacje i dane zawarte w niniejszym materiale są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych oraz nie mogą stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Nie należy traktować ich jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe lub formy doradztwa inwestycyjnego. DM BOŚ S.A. nie udziela gwarancji dokładności, aktualności oraz kompletności niniejszych informacji. Zaleca się przeprowadzenie we własnym zakresie niezależnego przeglądu informacji z niniejszego materiału.

Niezależnie, DM BOŚ S.A. zwraca uwagę, że inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Podjęcie decyzji inwestycyjnej powinno nastąpić po pełnym zrozumieniu potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z danym instrumentem finansowym oraz rodzajem transakcji. Indywidualna stopa zwrotu klienta nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym danego instrumentu finansowego i jest uzależniona od dnia nabycia i sprzedaży konkretnego instrumentu finansowego oraz od poziomu pobranych opłat i poniesionych kosztów. Opodatkowanie dochodów z inwestycji zależy od indywidualnej sytuacji każdego klienta i może ulec zmianie w przyszłości. W przypadku gdy materiał zawiera wyniki osiągnięte w przeszłości, to nie należy ich traktować jako pewnego wskaźnika na przyszłość. W przypadku gdy materiał zawiera wzmiankę lub odniesienie do symulacji wyników osiągniętych w przeszłości, to nie należy ich traktować jako pewnego wskaźnika przyszłych wyników. Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.