Wykres dnia: każdy chciałby upadać tak jak dolar

Niewiele jest motywów inwestycyjnych, w których międzynarodowa polityka (i związana z nią propaganda) odgrywa tak dużą rolę jak w przypadki idei dedolaryzacji.

Dedolaryzacja, czyli istotne zmniejszenie roli dolara w transakcjach międzynarodowych (a w ekstremalnej formie upadek dolara jako waluty globalnej) jest jednocześnie kluczowym postulatem polityczno-gospodarczym szczytów BRICS, stałym elementem propagandowych przemów Putina i popularną ideą inwestycyjną – zwłaszcza wśród „alternatywnych” doradców czy guru inwestycyjnych.

Kilka dni temu interesujące „trzy grosze” do debaty o dedolaryzacji dorzucił Bloomberg, który opublikował wykres pokazujący udział dolara i euro we wszystkich transakcjach zawieranych w systemie SWIFT.

Za Bloomberg

Udział dolara w transakcjach w systemie SWIFT wzrósł w lipcu 2023 roku do 46% i jest najwyższy od dekady. Udział euro spadł do 24%. Udział juana wynosi 3%.

Chińska waluta odnotowała istotny wzrost od 2010 roku (wtedy jej udział w transakcjach SWIFT wynosił 0,03%). Jeśli jednak porównamy wartość 3% z udziałem Chin w globalnym handlu (chiński eksport to 13% globalnego eksportu) to zauważymy istotną lukę.

W tym miejscu warto podkreślić rolę wzrostu gospodarczego znaczenia państw rozwijających się, takich jak BRICS, w procesie dedolaryzacji. Przy okazji ostatniego szczytu BRICS pojawiły się wykresy pokazujące zmianę udział państw G7 i państw BRICS w globalnym PKB. Wspomniane zestawienia oparte były o PKB ważony parytetem siły nabywczej (korzystny dla BRICS) ale dobrze oddają trend wzrostu roli BRICS (nie oszukujmy się – głównie Indii i Chin) w globalnej gospodarce.

W 2000 roku wyglądało to tak:

  • udział G7 na poziomie 43%, udział BRICS na poziomie 19%

Przez 23 lata sporo się zmieniło i sytuacja wygląda teraz tak:

  • udział G7 na poziomie 30%, udział BRICS na poziomie 33%

W tej sytuacja spadek znaczenia dolara jako globalnej waluty wydaje się naturalnym procesem. Podobnie jak wzrost znaczenia walut BRICS, na przykład juana czy rupii. Można znaleźć dziedziny, w których spadek znaczenia dolara jest widoczny: na przykład udział USD w rezerwach walutowych spadł z 71% w 2000 roku do 59% w 2023 roku.

Natomiast istnieje gigantyczna różnica pomiędzy zmniejszeniem się roli dolara w transakcjach międzynarodowych (i spadkiem ekstremalnie wysokich udziałów USD – na przykład 88% w transakcjach FX) a dedolaryzacją rozumianą jako upadek dolara i utratą przez niego wyjątkowego charakteru waluty globalnej. Dedolaryzacja jako motyw inwestycyjny zakłada ten ekstremalny scenariusz. Szukanie jej potwierdzenia w niewielkich spadkach udziału dolara w obrocie międzynarodowym jest błędem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Proszę podać wartość CAPTCHA: *

Klauzula informacyjna

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. („My” lub „DM BOŚ”) z siedzibą w Warszawie (ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa). Będziemy przetwarzać, Pani/Pana dane na potrzeby udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana zapytanie, możliwości skorzystania z usługi oferowanej przez DM BOŚ, a także realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, tj. rozpatrywania skarg oraz obrony przed roszczeniami. Ma Pani/Pan prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia. W dowolnym momencie może Pani/Pan także wnieść sprzeciw, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, wobec przetwarzania Pani/Pana danych dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów DM BOŚ. Może się Pani/Pan z nami skontaktować wysyłając e-mail na adres: makler@bossa.pl lub list na adres: ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa, dzwoniąc na infolinię pod numer + 48 225043104 lub odwiedzając jedną z naszych placówek (lista dostępna pod http://bossa.pl/dmbos/oddzialy/). Może Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych m.in. korzystając z e-mail: iod@bossa.pl lub listownie na nasz adres. Więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych, czasie przechowywania, prawach i sposobach kontaktu znajduje się w naszej Polityce Prywatności.