Wykres dnia: coraz gorsze przybliżenie rzeczywistości

Na Blogach Bossy podkreślamy, że publikowane dane makroekonomiczne są jedynie przybliżeniem ekonomicznej rzeczywistości. Z reguły jest to najlepsze z możliwych przybliżeń. Jednocześnie od czasu do czasu te przybliżenia mogą się w krótkim terminie rozmijać z rzeczywistą sytuacją ekonomiczną.

Inwestorzy od dawna dysponują sygnałami wskazującymi na niedoskonałość publikowanych danych makroekonomicznych. Za takie sygnały można uznać regularne istotne rewizje danych albo rozmijanie się danych w tej samej sferze pochodzących z różnych źródeł. Najlepszym przykładem tej sytuacji są dane z amerykańskiego rynku pracy: różne serie danych, pochodzących z różnych źródeł czyli odmiennych badań mogą pokazywać wzrost albo spadek liczby miejsc pracy w danym miesiącu.

Za jeden z najważniejszych powodów ograniczonej użyteczności danych makroekonomicznych można uznać fakt, że wiele z nich tworzonych jest w oparciu ankiety i sondaże. Mogą w nich uczestniczyć gospodarstwa domowe albo firmy. Takie sondaże obejmują oczywiście niewielki procent wszystkich uczestników życia gospodarczego. Same pytania w ankietach stanowiących podstawę danych makroekonomicznych nie zawsze wymagają konkretnej, liczbowej, obiektywnej odpowiedzi.

W 2020 roku można było odnieść wrażenie, że uczestnicy ankiety będącej podstawą do tworzenia bacznie śledzonego wskaźnika PMI nie rozumieją pytań w sondażu. W tym czasie literalnie interpretowany wskaźnik PMI pokazywał pogorszenie sytuacji gospodarczej w miesiącach bezpośrednio po zniesieniu twardego, pierwszego lockdownu co nie miało większego sensu bo w porównaniu do miesiąca z niemal totalnym zamrożeniem życia ekonomicznego gospodarka musiała przyśpieszyć po zniesieniu lockdownu.

Jakiś czas temu Torsten Sløk, główny ekonomista firmy inwestycyjnej Apollo, zwrócił uwagę na istotny problem obniżający jakość publikowanych w USA danych makroekonomicznych. Jest nim gwałtowny, strukturalny spadek partycypacji w sondażach. Wykres dnia pokazuje, że odsetek odpowiedzi w sondażach, z których tworzy się kluczowe w amerykańskiej gospodarce serie danych makroekonomicznych spadł w ostatniej dekadzie z 60%-90% do 30%-70%:

Za Torsten Sløk

Należy zakładać, że tak istotny spadek partycypacji sprawia, że obniża się jakość danych makroekonomicznych czyli to jak dobrze konkretne odczyty odzwierciedlają rzeczywistość gospodarczą. Jednocześnie rośnie zmienność danych makroekonomicznych, która nie wynika z wyższej zmienności gospodarczej.

Można wskazać dwie istotne konsekwencje opisanego wyżej zjawiska. Po pierwsze zapewne zwiększa ono zmienność na rynku finansowym. Ważne dane makroekonomiczne istotnie odbiegające od rynkowego konsensusu oznaczają dynamiczne ruchy na rynku akcyjnym i rynku obligacji. Zwłaszcza jeśli chodzi o dane dotyczące dwóch kluczowych dla polityki monetarnej zagadnień czyli rynku pracy i inflacji. Po drugie niższa jakość danych makroekonomicznych może oznaczać większe ryzyko błędu instytucji podejmujących na ich podstawie kluczowe decyzji gospodarcze i monetarne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Proszę podać wartość CAPTCHA: *

Klauzula informacyjna

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. („My” lub „DM BOŚ”) z siedzibą w Warszawie (ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa). Będziemy przetwarzać, Pani/Pana dane na potrzeby udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana zapytanie, możliwości skorzystania z usługi oferowanej przez DM BOŚ, a także realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, tj. rozpatrywania skarg oraz obrony przed roszczeniami. Ma Pani/Pan prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia. W dowolnym momencie może Pani/Pan także wnieść sprzeciw, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, wobec przetwarzania Pani/Pana danych dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów DM BOŚ. Może się Pani/Pan z nami skontaktować wysyłając e-mail na adres: makler@bossa.pl lub list na adres: ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa, dzwoniąc na infolinię pod numer + 48 225043104 lub odwiedzając jedną z naszych placówek (lista dostępna pod http://bossa.pl/dmbos/oddzialy/). Może Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych m.in. korzystając z e-mail: iod@bossa.pl lub listownie na nasz adres. Więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych, czasie przechowywania, prawach i sposobach kontaktu znajduje się w naszej Polityce Prywatności.