Wykres dnia: Półroczna niespodzianka

Zakończenie pierwszej połowy roku zachęca do podsumowań i spoglądania w przyszłość, więc dziś patrzymy na kondycję spółek z WIG20.


Zmiany procentowe spółek w perspektywie year-to-date, które na dzień 30 czerwca były w WIG20 można uznać za zaskakujące. Wykres poniżej pokazuje, iż największymi gwiazdami są spółki, które na progu roku uważaliśmy za największe ciężary dla indeksu i przyczynę słabości rynku warszawskich blue chipów. Rolę ciężarów pełnią jedne z największych sukcesów, jakie udało się kiedykolwiek stworzyć przez prywatny kapitał w Polsce. Allegro, CD Projekt i Mercator przegrały z rynkiem w pierwszych 6 miesiącach na skalę, której chyba jednak niewielu oczekiwało, ale wielu mogło się obawiać. JSW, PGE i banki zaskoczyły siłą, która też ma w sobie element niespodzianki. Najmniej chyba zaskakują wzrosty CCC i LPP, dla których pandemia była bolesna, a wychodzenie z pandemii szansą na powrót do życia. Jako ciekawostkę mamy na wykresie pary BTCUSD i BTCPLN. Chyba nie może być większej porażki dla rewolucji XXI wieki niż przegrać z JSW, spółką z biznesem zakorzenionym w technologii, która za 20 lat może być wspomnieniem. Pierwsze półrocze w WIG20 wskazuje, iż kontrrariańskie podejście do spółek płaciło bardzo dobrze, ale na progu drugiego warto pamiętać o mechanizmie powrotu do średniej, który nie rokuje zbyt dobrze liderom dwóch pierwszych kwartałów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. w celu: zapewnienia najwyższej jakości naszych usług oraz dla zabezpieczenia roszczeń. Masz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, a jeżeli prawo na to pozwala także żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Masz także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Więcej informacji w sekcji "Blogi: osoby komentujące i zostawiające opinie we wpisach" w zakładce
"Dane osobowe".

Proszę podać wartość CAPTCHA: *

Opinie, założenia i przewidywania wyrażone w materiale należą do autora publikacji i nie muszą reprezentować poglądów DM BOŚ S.A. Informacje i dane zawarte w niniejszym materiale są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych oraz nie mogą stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Nie należy traktować ich jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe lub formy doradztwa inwestycyjnego. DM BOŚ S.A. nie udziela gwarancji dokładności, aktualności oraz kompletności niniejszych informacji. Zaleca się przeprowadzenie we własnym zakresie niezależnego przeglądu informacji z niniejszego materiału.

Niezależnie, DM BOŚ S.A. zwraca uwagę, że inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Podjęcie decyzji inwestycyjnej powinno nastąpić po pełnym zrozumieniu potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z danym instrumentem finansowym oraz rodzajem transakcji. Indywidualna stopa zwrotu klienta nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym danego instrumentu finansowego i jest uzależniona od dnia nabycia i sprzedaży konkretnego instrumentu finansowego oraz od poziomu pobranych opłat i poniesionych kosztów. Opodatkowanie dochodów z inwestycji zależy od indywidualnej sytuacji każdego klienta i może ulec zmianie w przyszłości. W przypadku gdy materiał zawiera wyniki osiągnięte w przeszłości, to nie należy ich traktować jako pewnego wskaźnika na przyszłość. W przypadku gdy materiał zawiera wzmiankę lub odniesienie do symulacji wyników osiągniętych w przeszłości, to nie należy ich traktować jako pewnego wskaźnika przyszłych wyników. Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.