Debiut w ostatni poniedziałek (7 czerwca) kolejnego ETFa, którego podstawą jest tym razem WIGtech, to kolejny produkt z logo BETA, a animatorem na GPW jest ponownie DM BOŚ.

Skłoniło mnie to jak zwykle do zadania kilku odnośnych pytań zarządzającym tym funduszem w Beta Securities Poland.

Odpowiedział na nie Mateusz Mucha, Doradca Inwestycyjny.

Dlaczego właśnie WIGtech a nie inny indeks sektorowy?

Poszukiwaliśmy odpowiedzi na następujące oczekiwania Inwestorów: indeks akcji bez sektora finansowego oraz bez spółek skarbu państwa. Oczywiście naturalnym kandydatem dla wielu Inwestorów wydawał się sWIG80, jednakże tam wyzwania płynnościowe zmusiły nas do głębszych analiz.

Z WIGtech było łatwiej. Indeks zawiera w sobie solidny rdzeń płynnościowy (spółki z WIG20 oraz mWIG40). Dodatkowo WIGtech to odpowiedź na trendy zachodzące w gospodarce, ale też na rynku kapitałowym. Spółki z sektorów nowoczesnych technologii odgrywają bowiem coraz większą rolę w gospodarce, ale także rośnie ich znaczenie na giełdzie.

To właśnie jego interesujący profil oraz możliwość inwestycji spowodowała, że jest już 7 BETA ETF-ów.

Jak ocenia go Pan na tle innych Waszych ETFów?

To ETF polskich akcji dlatego najbardziej odpowiednie wydaje się jego porównanie do ETF na WIG20TR oraz mWIG40TR. Przede wszystkim rzuca się w oczy koncentracja na sektorach gier, telekomunikacji, informatyki oraz ochrony zdrowia. Brak jest sektora finansowego, wydobywczego, paliw i energii, które są silnie reprezentowane w indeksach WIG20TR bądź mWIG40TR. Zauważalny jest też brak ekspozycji na spółki skarbu państwa.

Warto zwrócić uwagę, że WIGtech to indeks ze zmienną liczbą komponentów. Aktualnie jest w nim 49 spółek. Jednakże istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że wraz z debiutem odpowiednich spółek na GPW liczba ta wzrośnie w przyszłości.

Z punktu widzenia zarządzania na 49 spółek tylko 13 z nich jest w WIG20TR bądź mWIG40TR. Przy zarządzaniu BETA ETF WIGtech mamy do czynienia po raz pierwszy ze spółkami z sWIG80, a nawet spoza sWIG – z szerokiego WIG. Oczywiście ważą one znaczącą mniej (około 25%) niż spółki z WIG20 oraz mWIG40 (75%) jednakże to pierwszy krok w rozwoju pasywnej formy inwestowania na małych spółkach.

Inwestorzy już dopytują dlaczego relatywnie wyższa opłata za zarządzanie?

Polecam relację z debiutu: https://youtu.be/UdJ4doOv-q0

W relacji jest zawarta odpowiedz na pytanie. Poniżej przypomnę:

ETF iShares MSCI Poland z aktywami rzędu 1,1 mld zł odwzorowując indeks bliski WIG20 pobiera opłatę za zarządzanie na poziomie 0,61%. W świetle takiego porównania, które jest adekwatne, propozycja 0,80% nie jest moi zdaniem droga. Mamy indeks sektorowy i trudniejszy do zarządzania. ETF też jest znacznie mniejszy.

Pokrywamy wszystkie koszty powyżej 0,4% dlatego TER będzie poniżej 1,2% dodatkowo mogą dojść elementy obniżające różnice odwzorowania (przychody z pożyczek, wzrost aktywów).

Jeżeli wrzucamy BETA ETF WIGtech do porównania z ETF na większe indeksy np.: S&P500 czy MSCI World, to jest drogo. Ale czy to porównanie jest adekwatne? Moim zdaniem nie. Do tego warto tez pamiętać o aktywnych funduszach z Polski – opłata za zarządzanie 2,5% plus success fee plus pozostałe koszty…

Co w planach i kiedy? Usłyszeliśmy, że może sWIG80?

Bez podawania nazw indeksów: mamy gotowe dwa prospekty, które już zaraz będą analizowane w KNF. Przy dobrych wiatrach myślę, że jeden z nich uda się wprowadzić na GPW jeszcze w tym roku. Tak jak wspominaliśmy pracujemy nad sWIG80, TBSP, zagranicznych obligacjach z zabezpieczeniem walutowym, zagranicznych akcjach z zabezpieczeniem walutowym. Analizujemy też indeksy sektorowe z GPW aczkolwiek dostrzegamy pewne konieczności modyfikacji aby były one bardziej inwestowalne z naszego punktu widzenia (np.: limity koncentracji).

Bardzo dziękuję i czekamy na więcej w takim razie

***

To jeszcze kilka zdań, które rozjaśnią z czym mamy do czynienia i o czym wspomina wyżej p. Mateusz (który przy okazji udostępnił wykresy i diagramy poniższe).

Stopa zwrotu WIGtech:

Indeks jak widać od roku waha się w niewielkim zakresie trendu bocznego, nie mogąc wybrać zdecydowanego kierunku. Po części wiąże się z kłopotami CDProjekt, który nieco schłodził ten segment rynku. Kiedy jednak spojrzymy na jego udział w WIGtech, zobaczymy, że zajmuje on dopiero 4 miejsce:

Niemniej jednak to CDProjekt będzie w stanie nadać kierunek indeksowi, najlepiej północny oczywiście, o ile inwestorzy uznają, że jest wystarczająco wyprzedany.

Tak wygląda rozkład spółek wg pochodzenia z różnych indeksów:

I wskaźniki WIGtech na tle innych indeksów:

Nieco pewnie zaskoczeniem na plus jest to, że stopa dywidendy jest najwyższa! Przypomnę, że dywidendy są reinwestowane przez Zarządzających. A wskaźnikiem Cena/Zysk pozostaje w tyle za mWIG40TR. Wyceny nie są więc jak na technologie jakoś rażąco przesadzone.

P. Mateusz obiecał wpaść odpowiedzieć na wszelkie ewentualne pytania.

—kat—

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. w celu: zapewnienia najwyższej jakości naszych usług oraz dla zabezpieczenia roszczeń. Masz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, a jeżeli prawo na to pozwala także żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Masz także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Więcej informacji w sekcji "Blogi: osoby komentujące i zostawiające opinie we wpisach" w zakładce
"Dane osobowe".

Proszę podać wartość CAPTCHA: *

Opinie, założenia i przewidywania wyrażone w materiale należą do autora publikacji i nie muszą reprezentować poglądów DM BOŚ S.A. Informacje i dane zawarte w niniejszym materiale są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych oraz nie mogą stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Nie należy traktować ich jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe lub formy doradztwa inwestycyjnego. DM BOŚ S.A. nie udziela gwarancji dokładności, aktualności oraz kompletności niniejszych informacji. Zaleca się przeprowadzenie we własnym zakresie niezależnego przeglądu informacji z niniejszego materiału.

Niezależnie, DM BOŚ S.A. zwraca uwagę, że inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Podjęcie decyzji inwestycyjnej powinno nastąpić po pełnym zrozumieniu potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z danym instrumentem finansowym oraz rodzajem transakcji. Indywidualna stopa zwrotu klienta nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym danego instrumentu finansowego i jest uzależniona od dnia nabycia i sprzedaży konkretnego instrumentu finansowego oraz od poziomu pobranych opłat i poniesionych kosztów. Opodatkowanie dochodów z inwestycji zależy od indywidualnej sytuacji każdego klienta i może ulec zmianie w przyszłości. W przypadku gdy materiał zawiera wyniki osiągnięte w przeszłości, to nie należy ich traktować jako pewnego wskaźnika na przyszłość. W przypadku gdy materiał zawiera wzmiankę lub odniesienie do symulacji wyników osiągniętych w przeszłości, to nie należy ich traktować jako pewnego wskaźnika przyszłych wyników. Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.