Sekrety giełdowej edukacji, część 16

W tym odcinku spróbuję odpowiedzieć na pytanie: dlaczego przekaz wiedzy o inwestowaniu i tradingu w wielu miejscach jest mocno utrudniony lub wręcz nieskuteczny?

Zapiszmy to w ten sposób:

16. Wielu metod nie da się skutecznie przekazać lub skutecznie przyswoić ze względu na ich subiektywny charakter

Chodzi przede wszystkim o te sposoby analizy i podejmowania decyzji, które wymagają każdorazowo jakiejś dozy uznaniowej oceny, różniącej się przecież w przypadku każdego inwestora z uwagi na poziom wiedzy, umiejętności, inteligencji emocjonalnej, talentu, doświadczenia itd. A stąd już blisko do pewnej pułapki, której nieświadomi są początkujący:

Często opisy subiektywnie stosowanych metod czy narzędzi wyglądają na rygorystycznie i kompletnie zapisane w ściśle zdefiniowane reguły, ale w praktyce taką wiedzę można zastosować na wiele różniących się sposobów, z których paradoksalnie każdy nadal trzyma się zasad i może zostać uznany za poprawny.

Trochę to skomplikowane, ale może prościej objaśnić to objawowo:

Następstwa użycia subiektywnych metod są takie, że analizy i decyzje stosujących je w ten sam sposób inwestorów różnią się od siebie. Co więcej, nawet jeden i ten sam stosujący może na różne sposoby zinterpretować jedną sytuację.

Kwestie owych różnic w subiektywnym podejściu nie są zwykle poruszane, przez co przekaz tej wiedzy staje się mocno utrudniony.

Spójrzmy jak to wygląda w praktyce.

Inwestowanie i trading dzielą się pod tym względem na 2 różne wersje:

   (I)    Systematyczny

Wszystko da się ściśle zdefiniować i dokładnie zreplikować. Klasyfikuje się tutaj systemy mechaniczne, strategie ilościowe, modele inwestycyjne, algorytmy.

   (II)    Intuicyjny

W różnym stopniu metody opierają się na każdorazowej ocenie, a więc ich replikacja za każdym razem może skutkować inną decyzją i innym wynikiem. Wchodzi w to znacząca część Analizy Technicznej i Fundamentalnej, jak również typowo intuicyjne podejścia.

Szczególnym przypadkiem tej drugiej wersji jest spora część Analizy Technicznej, którą sam nazywam ‘quasi-obiektywną’. Cechuje się tym, że choć reguły tworzenia i użycia wielu narzędzi są znakomicie i ściśle zdefiniowane w literaturze, to ich praktyczne użycie daje różne efekty wizualne i decyzyjne u każdego inwestora. Dzięki temu 2 posługujących się nią techników może widzieć na tym samym wykresie zupełnie inną sytuację obecną i przyszłą.

Jak rozpoznać „quasi-subiektywne” narzędzia? Choćby wszędzie tam, gdzie brak idealnej precyzji, a więc np. wszelkie linie rysowane po skosie. Już narysowanie prostej linii trendu, szczególnie na dość pofałdowanym wykresie, będzie skutkować rozbieżnymi przebiegami tych kresek, a co za tym idzie – różnymi ocenami i decyzjami. W skład tych narzędzi wchodzą również klasyczne formacje techniczne czy fale Elliota.

Prosty przykład. Poniższy wykres przedstawia aktualną sytuację WIG20. Jak „poprawnie” ustalić bieżący trend za pomocą maksimów i minimów łączonych liniami trendu?

Subiektywność dotyczy większości innych analiz, w tym Fundamentalnej (co inwestor, to inna obliczona wartość papieru), a już szczególnie typowo intuicyjnej, gdzie jedyną zasadą jest to, co aktualnie odczuwa i myśli o rynku użytkownik.

W rezultacie uczący się i nauczany generować mogą różne decyzje używając tej samej metody, co nie jest błędem, lecz wynikiem natury subiektywności. Ocen, myśli, interpretacji nie da się imitować 1:1. Podobny rozdźwięk dotyczy wszystkich studiujących dokładnie te same książki i poradniki.

Nie musi być to jednak powód do przesadnego przejęcia się i stresu, niewiele bowiem te rozjazdy zmieniają w dążeniu ku skuteczności, z dość oczywistego powodu:

W przypadku intuicyjnego podejścia nie da się wiarygodnie zweryfikować efektywności działania danego narzędzia czy metody! Nie istnieją bowiem obiektywne kryteria, które mogłyby w tym pomóc.

Można je stosować jako wsparcie decyzyjne, ale nie ma żadnego wiarygodnego dowodu na ich skuteczność działania, można co najwyżej zrobić przybliżone szacunki.

Da się zweryfikować coś innego – skuteczność SAMEGO INWESTORA, który stosuje te narzędzia i metody. Tym weryfikatorem jest stan rachunku. Nie jest to jednak dowód na samą skuteczność tych narzędzi, jedynie na dużą biegłość w operowaniu nimi przez użytkownika.

Proszę się w takim razie nie dziwić, że stosując dokładnie te same intuicyjne metody otrzymamy zupełnie różne lub czasem przeciwne wyniki na rachunku niż kolega, mentor czy wykładowca! To naturalne i nie powinno budzić niepokoju. Tam gdzie w grę wchodzą interpretacje, tam mocno zamieszana jest losowość.

Korzyścią stosowania intuicyjnych metod jest możliwość elastycznego podejścia i lepszej reakcji na zmieniające się warunki. To jednak wcale nie przesądza o ich zyskowności.

CDN

—kat—

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Proszę podać wartość CAPTCHA: *

Klauzula informacyjna

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. („My” lub „DM BOŚ”) z siedzibą w Warszawie (ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa). Będziemy przetwarzać, Pani/Pana dane na potrzeby udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana zapytanie, możliwości skorzystania z usługi oferowanej przez DM BOŚ, a także realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, tj. rozpatrywania skarg oraz obrony przed roszczeniami. Ma Pani/Pan prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia. W dowolnym momencie może Pani/Pan także wnieść sprzeciw, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, wobec przetwarzania Pani/Pana danych dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów DM BOŚ. Może się Pani/Pan z nami skontaktować wysyłając e-mail na adres: makler@bossa.pl lub list na adres: ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa, dzwoniąc na infolinię pod numer + 48 225043104 lub odwiedzając jedną z naszych placówek (lista dostępna pod http://bossa.pl/dmbos/oddzialy/). Może Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych m.in. korzystając z e-mail: iod@bossa.pl lub listownie na nasz adres. Więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych, czasie przechowywania, prawach i sposobach kontaktu znajduje się w naszej Polityce Prywatności.