Wykres dnia: Sprzedać w maju?

Z racji peryferyjności polskiego rynku operujemy w pewnej niewoli i zależności od wypracowanych zasad na rynkach światowych. Powtarzamy globalne myśli o anomaliach kalendarzowych zapominając, iż Wall Street miała stulecie, by dorobić się zaleceń typu „Sell in May”. Szybko spójrzmy zatem na ostatnie 20 lat WIG20 przez pryzmat zalecenia, o sprzedawaniu w maju i powrocie na rynek w końcówce października.

Poniższy wykres prezentuje zmiany punktowe WIG20 od 1999 roku. Słupki zielone obejmują okres od końca października do końca kwietnia, a czerwone od końca kwietnia do końca października. Odcienie czerwonego i zielonego odnoszą się do okresów spadkowych i wzrostowych w ramach poszczególnych odcinków czasowych. Na pierwszy rzut oka układ może wydawać się nieczytelny, ale pozwala łatwo odnotować, iż na dwadzieścia okresów kwiecień-październik 10 skończyło się spadkami, gdy z 20 okresów październik-kwiecień spadkami skończyło się 8 okresów. Średnia zmiana punktowa WIG20 w okresie październik-kwiecień wyniosła 91,3 pkt., gdy w okresie kwiecień-październik można mówić o średniej zmianie o -46,6 pkt.

W zarysowanym układzie hipoteza o anomalii kalendarzowej wydaje się być łatwa do obrony. Generalnie szansa na zarobek wydaje się większa w okresie jesienno-wiosennym niż w okresie wiosenno-jesiennym. Różnica w sumarycznych zmianach punktowych jest godna uwagi i wręcz zachęca do poważnego potraktowania tematu. Problem w tym, gdy porówna się średnie zmiany punktowe z wartością WIG20. Przy dzisiejszym poziomie WIG20 – 2372 pkt. – standardowa strata z okresu kwiecień-październik, -46 punktów, daje zmianę mniejszą niż 2 procent wartości indeksu, gdy średnie przesunięcie z obecnego poziomu o 91 punktów daje zwyżkę o niespełna 4 procent.

W perspektywie 20-letniej – zwłaszcza grając na pochodnych z lewarem, który wzmocni siłę różnicy punktowej pomiędzy wspomnianymi okresami, grającym systemami polecam jednak pobawić się odrzuceniem najskrajniejszych przesunięć – można spróbować szukać w tym swojej szansy, ale w okresach krótszych straszenie majem wydaje się mocno przesadzone. W krótszych okresach gracze na akcjach mogą więcej stracić na prowizjach przez wachlowanie akcjami w portfelach niż realnie zarobić na zrealizowaniu zysków przed spadkiem rynku o 2 procent. Jeśli dołożyć do tego fakt, iż w modelowym portfelu rzadko mamy 100-procent swoich inwestycji w akcjach, portfel rzadko też jest tożsamy z indeksem, różnica dla całości kapitału robi się jeszcze mniejsza.

Odnotujmy też, iż DJIA – którego historia stała się bazą do szukania wielu anomalii kalendarzowych – potrafił przeczyć zaleceniom statystyków. Dlatego każdą anomalię rynkową i wyliczenia, jak dzisiaj prezentowane, trzeba sprawdzać samemu i pytać, co znaczą dla mnie. Autorzy mogą okazać się leniwi i nie sprawdzą danych przed publikacją. Mogą wreszcie pomylić się w wyliczeniach i całość tez jakiegoś tekstu będzie zwyczajnie błędna. Na wynik wpływ mogą mieć też pojedyncze wydarzenia, które ułatwią silną publicystycznie tezę. Najważniejsze: nawet dobrze udokumentowane historyczne prawidłowości i anomalie kalendarzowe mogą być głównie ciekawostkami rynkowymi, których ignorowanie nie przysporzy kłopotów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Proszę podać wartość CAPTCHA: *

Klauzula informacyjna

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. („My” lub „DM BOŚ”) z siedzibą w Warszawie (ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa). Będziemy przetwarzać, Pani/Pana dane na potrzeby udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana zapytanie, możliwości skorzystania z usługi oferowanej przez DM BOŚ, a także realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, tj. rozpatrywania skarg oraz obrony przed roszczeniami. Ma Pani/Pan prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia. W dowolnym momencie może Pani/Pan także wnieść sprzeciw, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, wobec przetwarzania Pani/Pana danych dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów DM BOŚ. Może się Pani/Pan z nami skontaktować wysyłając e-mail na adres: makler@bossa.pl lub list na adres: ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa, dzwoniąc na infolinię pod numer + 48 225043104 lub odwiedzając jedną z naszych placówek (lista dostępna pod http://bossa.pl/dmbos/oddzialy/). Może Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych m.in. korzystając z e-mail: iod@bossa.pl lub listownie na nasz adres. Więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych, czasie przechowywania, prawach i sposobach kontaktu znajduje się w naszej Polityce Prywatności.