Wykres dnia: Słabość WIG20

Słaba końcówka bieżącego tygodnia w koszyku WIG20 poszerzyła przepaść pomiędzy warszawskimi blue chipami, a indeksami innych rynków wschodzących. W efekcie w perspektywie year-to-date warszawskie gwiazdy świecą przytłumionym blaskiem. Naszym wykresem na niedzielę jest relatywna słabość WIG20, która otwiera przed rynkiem szansę na większe zainteresowanie świata.

Poniższy wykres prezentuje procentowe zmiany (YTD) wybranych indeksów rynków wschodzących z najważniejszych zakątków świata. Lewa strona jest zdominowana przez indeksy chińskie, co nie dziwi w świetle optymizmu budowanego na nadziejach na zakończenie wojny celnej z USA. Po przeciwnej stronie optymizmu lokuje się polski WIG20, który jest najsłabszym pod względem zmiany procentowej w prezentowanym zestawie. Dla porównania w wykres wplecione są również S&P500 jako punkt odniesienia dla kondycji rynków wschodzących na tle najważniejszego rynku świata i iShares MSCI Emerging Markets (EEM) pełniący rolę uśrednionego koszyka spółek EM. Relatywna słabość WIG20 w bieżącym roku kryje w sobie siłę rynku z końcówki poprzedniego roku, kiedy warszawskie blue chipy prezentowały się lepiej na tle pogrążanych recesyjnymi obawami i wojną celną rynkami chińskimi. Stale jednak tak duże rozejście się rynku warszawskiego z innymi rynkami wschodzącymi powinno być traktowane jako szansa na zwyżkę Warszawy i jeszcze większe uatrakcyjnienie w przypadku dalszego cofnięcia.

1 Komentarz

  1. Deo Gratias

    Dobrze, że nie jest to post tego autora, z którym wspólnie jestem umoczony w BETA20TR (ja jestem na razie umoczony pozytywnie).

    Bo wtedy dziwnie brzmiałoby zdanie "Naszym wykresem na niedzielę jest relatywna słabość WIG20, która otwiera przed rynkiem szansę na większe zainteresowanie świata."

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. w celu: zapewnienia najwyższej jakości naszych usług oraz dla zabezpieczenia roszczeń. Masz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, a jeżeli prawo na to pozwala także żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Masz także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Więcej informacji w sekcji "Blogi: osoby komentujące i zostawiające opinie we wpisach" w zakładce
"Dane osobowe".

Proszę podać wartość CAPTCHA: *

Opinie, założenia i przewidywania wyrażone w materiale należą do autora publikacji i nie muszą reprezentować poglądów DM BOŚ S.A. Informacje i dane zawarte w niniejszym materiale są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych oraz nie mogą stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Nie należy traktować ich jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe lub formy doradztwa inwestycyjnego. DM BOŚ S.A. nie udziela gwarancji dokładności, aktualności oraz kompletności niniejszych informacji. Zaleca się przeprowadzenie we własnym zakresie niezależnego przeglądu informacji z niniejszego materiału.

Niezależnie, DM BOŚ S.A. zwraca uwagę, że inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Podjęcie decyzji inwestycyjnej powinno nastąpić po pełnym zrozumieniu potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z danym instrumentem finansowym oraz rodzajem transakcji. Indywidualna stopa zwrotu klienta nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym danego instrumentu finansowego i jest uzależniona od dnia nabycia i sprzedaży konkretnego instrumentu finansowego oraz od poziomu pobranych opłat i poniesionych kosztów. Opodatkowanie dochodów z inwestycji zależy od indywidualnej sytuacji każdego klienta i może ulec zmianie w przyszłości. W przypadku gdy materiał zawiera wyniki osiągnięte w przeszłości, to nie należy ich traktować jako pewnego wskaźnika na przyszłość. W przypadku gdy materiał zawiera wzmiankę lub odniesienie do symulacji wyników osiągniętych w przeszłości, to nie należy ich traktować jako pewnego wskaźnika przyszłych wyników. Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.