Zapewne na rynku nigdy nie skończy się dyskusja, dlaczego spółki rosną i kiedy rosną oraz jaki wpływ na kondycję rynku mają atrakcyjność wyceń i perspektywy gospodarcze. Spór dotyczy jednak wydarzeń średniookresowych. W krótszych perspektywach na plan potrafią wybić się zmienne takie, jak atrakcyjność wycen dla inwestorów zagranicznych, którzy w swoich kalkulacjach muszą uwzględniać również przeliczenia walutowe. Dlatego z niepokojem patrzymy na zachowanie pary USDPLN, która w lutym spuściła sporo powietrza z rynkowego optymizmu w Warszawie.

Czwartek przynosi nowe, roczne maksima pary USDPLN. Za dolara płacimy już blisko 3,86 złotego i nawet, jeśli pojawiają się sygnały lokalnego przegrzania, to zasadnym pozostaje pytanie o relację WIG20 z USDPLN. Dla ułatwienia, poniższy wykres pokazuje WIG20 od początku października, z wplecioną parą PLNUSD. Pamiętający październikowy pesymizm na GPW bez trudu odnotują, iż warszawskiej smucie – faktycznie dołkowi pesymizmu – towarzyszyło osłabienie złotego do dolara. WIG20 powielał wówczas ruchy PLNUSD, a dołki pesymizmu na złotym i WIG20 wypadły w zbliżonym okresie.

(WIG20 oś lewa)

Konsekwencje odbicia na złotym i późniejszej stabilizacji obserwowaliśmy w okresie listopad-styczeń, kiedy GPW błyszczała siłą WIG20 i wspierała się umocnieniem złotego. Na progu bieżącego miesiąca można było mówić właściwie o odwróceniu sytuacji październikowej, kiedy optymizm WIG20 –  tytuły o przegranym życiu, okazjach największych od lat – zderzył się ze zwrotem na rynku złotego. Konsekwencje obserwujemy w trakcie ostatnich sesji, kiedy nawet dobre postawy rynków bazowych nie są w stanie wyrównać presji na rynku warszawskim ze strony rynku walutowego.

Uwzględniając dane o obecności zagranicznych inwestorów na GPW warto uwrażliwić się na relację WIG20 z kondycją złotego i obserwować korelacyjne powiązania, jak i zerwania korelacji pomiędzy rynkami WIG20 i PLN oraz – szerzej – relacją dolara z walutami rynków wschodzących i kondycją samych rynków wschodzących. Fundamenty i wyceny są ważne, perspektywy również, a w krótszych odcinkach czasu zmienne takie, jak waluta czy kondycja innych rynków wschodzących przejmują władzę i wówczas nawet średniookresowi gracze muszą odpowiedzieć sobie na pytania, czy okołowalutowe wahnięcia traktować jako szum czy też wezwania do transakcji.

2 Komentarzy

  1. kamilp

    Jak oprocentowanie rachunkow oszczednosciowych w bankach w USA jest na poziomie 2-3%, to czemu mam trzymac lokaty w pln na 2-3%?

  2. Adam Stańczak

    Pyta Pan sam siebie, czy pyta Pan o motywacje potencjalnych inwestorów z USA w Polsce? Realnie nikt nie zakłada przecież lokat w Polsce. Kapitał spekulacyjny z definicji jest raczej krótkookresowy, więc lokaty nie mają znaczenia. Dla dużych chłopców jest dług, waluta i akcje.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Proszę podać wartość CAPTCHA: *

Klauzula informacyjna

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. („My” lub „DM BOŚ”) z siedzibą w Warszawie (ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa). Będziemy przetwarzać, Pani/Pana dane na potrzeby udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana zapytanie, możliwości skorzystania z usługi oferowanej przez DM BOŚ, a także realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, tj. rozpatrywania skarg oraz obrony przed roszczeniami. Ma Pani/Pan prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia. W dowolnym momencie może Pani/Pan także wnieść sprzeciw, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, wobec przetwarzania Pani/Pana danych dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów DM BOŚ. Może się Pani/Pan z nami skontaktować wysyłając e-mail na adres: makler@bossa.pl lub list na adres: ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa, dzwoniąc na infolinię pod numer + 48 225043104 lub odwiedzając jedną z naszych placówek (lista dostępna pod http://bossa.pl/dmbos/oddzialy/). Może Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych m.in. korzystając z e-mail: iod@bossa.pl lub listownie na nasz adres. Więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych, czasie przechowywania, prawach i sposobach kontaktu znajduje się w naszej Polityce Prywatności.