Mijający tydzień nie przyniósł spektakularnych dla rynków wydarzeń, co nie znaczy, że nic ciekawego nie dzieje się na wykresach.

Wybrałem parę EUR/USD, której obecny stan analitycy uważają za neutralny, a ja z tym nie mogę się zgodzić. Albo inaczej – zgodzę się, pod warunkiem, że zrobimy dodatkowe założenia jak niżej.

Tak wyglądają dane dzienne, które odpowiednio oznaczyłem bardzo znajomym dla techników wzorem:

Zmieniająca trend tzw. odwrócona formacja RGR wskazuje, że jesteśmy na progu całkiem możliwego wybicia kursu w górę o kilka figur.

Od góry jednak ogranicza wzrost symetryczna formacja RGR, tyle że na danych tygodniowych:

Teoretycznie wybicie z niej w dół już nastąpiło latem. Pytanie czy było fałszywe, czy może mamy tylko do czynienia z powrotem do wnętrza formacji, po którym spadki mogłyby być kontynuowane do poziomu w okolicach parytetu 1,00.

Zupełnie intuicyjnie obstawiłbym, że ruch w górę wynikajacy z danych dziennych jednak nastąpi, ponieważ wielu inwestorów ową sytuację zauważa i będzie próbowało wykorzystać. Natomiast z punktu widzenia sił rynkowych i przepływów kapitałów to spadki w dłuższym okresie wydają się logiczne z kilku ważnych, fundamentalnych powodów:

– parcie w kierunku dolara z powodu korzystnej na jego korzyść różnicy stóp procentowych i zakupu tamtejszych obligacji,

– trwający odpływ kapitału z giełd europejskich w tym roku,

– problemy z Turcją,

– wojny celne,

– ulegająca schłodzeniu koniunktura w Europie.

—kat—

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. w celu: zapewnienia najwyższej jakości naszych usług oraz dla zabezpieczenia roszczeń. Masz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, a jeżeli prawo na to pozwala także żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Masz także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Więcej informacji w sekcji "Blogi: osoby komentujące i zostawiające opinie we wpisach" w zakładce
"Dane osobowe".

Proszę podać wartość CAPTCHA: *

Opinie, założenia i przewidywania wyrażone w materiale należą do autora publikacji i nie muszą reprezentować poglądów DM BOŚ S.A. Informacje i dane zawarte w niniejszym materiale są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych oraz nie mogą stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Nie należy traktować ich jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe lub formy doradztwa inwestycyjnego. DM BOŚ S.A. nie udziela gwarancji dokładności, aktualności oraz kompletności niniejszych informacji. Zaleca się przeprowadzenie we własnym zakresie niezależnego przeglądu informacji z niniejszego materiału.

Niezależnie, DM BOŚ S.A. zwraca uwagę, że inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Podjęcie decyzji inwestycyjnej powinno nastąpić po pełnym zrozumieniu potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z danym instrumentem finansowym oraz rodzajem transakcji. Indywidualna stopa zwrotu klienta nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym danego instrumentu finansowego i jest uzależniona od dnia nabycia i sprzedaży konkretnego instrumentu finansowego oraz od poziomu pobranych opłat i poniesionych kosztów. Opodatkowanie dochodów z inwestycji zależy od indywidualnej sytuacji każdego klienta i może ulec zmianie w przyszłości. W przypadku gdy materiał zawiera wyniki osiągnięte w przeszłości, to nie należy ich traktować jako pewnego wskaźnika na przyszłość. W przypadku gdy materiał zawiera wzmiankę lub odniesienie do symulacji wyników osiągniętych w przeszłości, to nie należy ich traktować jako pewnego wskaźnika przyszłych wyników. Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.