Wczorajsza podwyżka stóp procentowych w USA zdaje się być krokiem do normalizacji polityki monetarnej w USA, ale wiele wskazuje na to, iż przed nami – zwłaszcza w skali globu – jeszcze wiele lat „nienormalności”.

W poprzednich notkach blogach pokazywaliśmy już efekty obecnego modelu polityki monetarnej na rynku długu, który pozostaje sztucznie sterowany przez masową obecność banków centralnych. Wpływ na ceny jest na tyle duży, iż właściwie nie wiadomo, jak powinny dziś kształtować się rentowności w obecnej fazie cyklu gospodarczego i w kontekście ryzyk gospodarczych. W istocie wczorajsza podwyżka stóp procentowych w USA – ledwie druga tej dekadzie – niewiele zmienia, jak niewiele zmieni ograniczenie skali programu luzowania ilościowego przez EBC czy inne banki centralne świata.

Poniższy wykres – za materiałami OECD – pokazuje skalę obecności banków centralnych na rynku długu w poszczególnych krajach. Myślę, że kilka osób może być zaskoczonych skalą „zmanipulowania” długu brytyjskiego. Z punktu widzenia wielkości zaangażowania Bank Anglii steruje długiem rządu brytyjskiego niemal tak mocno, jak Bank Japonii długiem japońskim, choć nie robi przy tym tak wiele szumu. Oczywiście zsumowanie wartości dla poszczególnych krajów strefy euro znacząco podniosłyby słupek zaangażowania EBC w długu europejskim i osłabiły wymowę słupków dla Japonii i Wielkiej Brytanii, ale nie o stawianie na podium chodzi.

debt3

(źródło: OECD Economic Outlook, Volume 2016 Issue 1)

Wykres przypomina, jak bardzo sztuczna pozostaje rzeczywistość i jak bardzo polityka w bliskiej przyszłości będzie odbiegała od normalności. Podwyżka stóp procentowych w USA nie jest zatem normalizacją polityki monetarnej, a już szczególnie jastrzębim działaniem, ale ledwie próbą przyjęcia nieco bardziej neutralnego położenia wobec przyszłości. Z punktu widzenia danych makro Fed mógł podnieść stopy procentowe w listopdadzie lub w styczniu i miałoby to równie małe znaczenie, jak podwyżka grudniowa. Sam fakt, iż pomiędzy dwoma podwyżkami stóp procentowych minął rok zmusza do pamiętania o specyfice, w jakiej kształtowana jest dziś polityka monetarna.

Kluczem do zrozumienia podwyżki stóp procentowych, gdy inflacja jest ciągle pod kontrolą, jest obawa Rezerwy Federalnej przed przymusem radykalnej pogoni za inflacją w przyszłości. Inaczej mówiąc Fed podnosząc stopy procentowe wczoraj próbuje uniknąć scenariusza, w którym gaszenie inflacji będzie możliwe tylko przez wywołanie kolejnej recesji i szokową ścieżkę podnoszenia ceny kredytu. Dlatego w roku 2017 warto oczekiwać powtórzenia scenariusza z roku 2016 i ostrożnego postępu w polityce zacieśniania dostępności kredytu w USA. Na koniec pozostaje przypomnieć wielokrotnie już tu stawianą tezę, iż w skali globu nie warto oczekiwać normalizacji polityki monetarnej przed końcem obecnej dekady.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Proszę podać wartość CAPTCHA: *

Klauzula informacyjna

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. („My” lub „DM BOŚ”) z siedzibą w Warszawie (ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa). Będziemy przetwarzać, Pani/Pana dane na potrzeby udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana zapytanie, możliwości skorzystania z usługi oferowanej przez DM BOŚ, a także realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, tj. rozpatrywania skarg oraz obrony przed roszczeniami. Ma Pani/Pan prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia. W dowolnym momencie może Pani/Pan także wnieść sprzeciw, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, wobec przetwarzania Pani/Pana danych dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów DM BOŚ. Może się Pani/Pan z nami skontaktować wysyłając e-mail na adres: makler@bossa.pl lub list na adres: ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa, dzwoniąc na infolinię pod numer + 48 225043104 lub odwiedzając jedną z naszych placówek (lista dostępna pod http://bossa.pl/dmbos/oddzialy/). Może Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych m.in. korzystając z e-mail: iod@bossa.pl lub listownie na nasz adres. Więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych, czasie przechowywania, prawach i sposobach kontaktu znajduje się w naszej Polityce Prywatności.