Zamieszanie, jakie pojawiło się na rynkach po wyborach amerykańskich zdaje skupiać się na relacji pomiędzy aktywami amerykańskimi i aktywami z rynków wschodzących. Przez uderzenie podaży w dług, waluty i akcje emerging markets łatwo przegapić dynamiczne umocnienie dolara do ważniejszych walut, które nie może być ignorowane.

Poniższy wykres pokazuje, jak zmieniała się wartość Dollar Index’u – koszyka złożonego z walut największych partnerów handlowych USA do dolara – na przestrzeni ostatnich dwunastu miesięcy. Jaki widać jeszcze przed wyborami rynek walutowy umocnił dolara dynamicznie za sprawą brexit’owego zamieszania i spekulacji o podwyżce ceny kredytu przez Fed w III kwartale bieżącego roku. Na tle dwóch poprzednich skoków powyborcze umocnienie dolara jest ciągle blade, ale sięga poziomów, na których roczne i tegoroczne wzrosty zbliżają się do 12 procent. Tak mocny ruch waluty nie pozostanie bez wpływu na zyski amerykańskich spółek, których duża część przychodów pochodzi z innych rynków.

W istocie Dollar-Index jest teraz na poziomie najwyższym od kilkunastu lat. Z tego punktu widzenia powyborczy optymizm raczej wcześniej niż później przełoży się na pytania, o wpływ mocnej waluty na kondycję gospodarki w przyszłości. Zadanie Fed stanie się znów trudniejsze, zwłaszcza w kontekście ostatnich działań Banku Japonii, zapowiedzi szefa Europejskiego Banku Centralnego i niemal pewnego zamrożenia stóp procentowych przez Bank Anglii do czasu, aż znane będą warunki, na jakich Wielka Brytania wyjdzie z Unii Europejskiej. Umocnienie dolara może jawić się jako głos zaufania do USA w przyszłości – zrozumiały, gdy uwzględni się również kalendarz wyborczy na rok 2017 (Francja i Niemcy) – ale optymizm buduje fundament pod problemy, które nie będą tylko problemami emerging markets.

di

[Głosów:4    Średnia:1.8/5]

1 Komentarz

  1. Deo Gratias

    "Instrumenty, których wycena oparta jest na kontraktach terminowych futures, podlegają co jakiś czas rolowaniu. Jest to następstwem wygasania kolejnych serii kontraktów. Między kontraktami sąsiadujących serii istnieje różnica kursu (baza), która korygowana jest jednorazowo punktami swapowymi. Rolowanie nie ma zatem żadnego wpływu na wynik z tytułu otwartej pozycji w danym instrumencie. Może mieć za to wpływ na wystawione zlecenia oczekujące."

    Matko jedyna, kogo wy na rynek wpuszczacie? Gimbazę? Już lepszy dla nich forex.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Proszę podać wartość CAPTCHA: *