Zamieszanie, jakie pojawiło się na rynkach po wyborach amerykańskich zdaje skupiać się na relacji pomiędzy aktywami amerykańskimi i aktywami z rynków wschodzących. Przez uderzenie podaży w dług, waluty i akcje emerging markets łatwo przegapić dynamiczne umocnienie dolara do ważniejszych walut, które nie może być ignorowane.

Poniższy wykres pokazuje, jak zmieniała się wartość Dollar Index’u – koszyka złożonego z walut największych partnerów handlowych USA do dolara – na przestrzeni ostatnich dwunastu miesięcy. Jaki widać jeszcze przed wyborami rynek walutowy umocnił dolara dynamicznie za sprawą brexit’owego zamieszania i spekulacji o podwyżce ceny kredytu przez Fed w III kwartale bieżącego roku. Na tle dwóch poprzednich skoków powyborcze umocnienie dolara jest ciągle blade, ale sięga poziomów, na których roczne i tegoroczne wzrosty zbliżają się do 12 procent. Tak mocny ruch waluty nie pozostanie bez wpływu na zyski amerykańskich spółek, których duża część przychodów pochodzi z innych rynków.

W istocie Dollar-Index jest teraz na poziomie najwyższym od kilkunastu lat. Z tego punktu widzenia powyborczy optymizm raczej wcześniej niż później przełoży się na pytania, o wpływ mocnej waluty na kondycję gospodarki w przyszłości. Zadanie Fed stanie się znów trudniejsze, zwłaszcza w kontekście ostatnich działań Banku Japonii, zapowiedzi szefa Europejskiego Banku Centralnego i niemal pewnego zamrożenia stóp procentowych przez Bank Anglii do czasu, aż znane będą warunki, na jakich Wielka Brytania wyjdzie z Unii Europejskiej. Umocnienie dolara może jawić się jako głos zaufania do USA w przyszłości – zrozumiały, gdy uwzględni się również kalendarz wyborczy na rok 2017 (Francja i Niemcy) – ale optymizm buduje fundament pod problemy, które nie będą tylko problemami emerging markets.

di

1 Komentarz

  1. Deo Gratias

    "Instrumenty, których wycena oparta jest na kontraktach terminowych futures, podlegają co jakiś czas rolowaniu. Jest to następstwem wygasania kolejnych serii kontraktów. Między kontraktami sąsiadujących serii istnieje różnica kursu (baza), która korygowana jest jednorazowo punktami swapowymi. Rolowanie nie ma zatem żadnego wpływu na wynik z tytułu otwartej pozycji w danym instrumencie. Może mieć za to wpływ na wystawione zlecenia oczekujące."

    Matko jedyna, kogo wy na rynek wpuszczacie? Gimbazę? Już lepszy dla nich forex.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Proszę podać wartość CAPTCHA: *

Klauzula informacyjna

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. („My” lub „DM BOŚ”) z siedzibą w Warszawie (ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa). Będziemy przetwarzać, Pani/Pana dane na potrzeby udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana zapytanie, możliwości skorzystania z usługi oferowanej przez DM BOŚ, a także realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, tj. rozpatrywania skarg oraz obrony przed roszczeniami. Ma Pani/Pan prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia. W dowolnym momencie może Pani/Pan także wnieść sprzeciw, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, wobec przetwarzania Pani/Pana danych dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów DM BOŚ. Może się Pani/Pan z nami skontaktować wysyłając e-mail na adres: makler@bossa.pl lub list na adres: ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa, dzwoniąc na infolinię pod numer + 48 225043104 lub odwiedzając jedną z naszych placówek (lista dostępna pod http://bossa.pl/dmbos/oddzialy/). Może Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych m.in. korzystając z e-mail: iod@bossa.pl lub listownie na nasz adres. Więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych, czasie przechowywania, prawach i sposobach kontaktu znajduje się w naszej Polityce Prywatności.