Jak Europa strząsnęła brexit’owe strachy?

Sesja, na której WIG20 sięgnął poziomów wyższych niż grane 23 czerwca wydaje się dobrym momentem na spojrzenie na rynki po brexit’owym szoku.

Sam fakt, iż większość giełd potrzebowała kilku tygodni na odrobienie strat poniesionych po 24 czerwca wskazuje na to, iż szok był poważny i gracze z szacunkiem podeszli do zamieszania wywołanego wynikiem referendum w Wielkiej Brytanii. Poniższy wykres pomija indeksy giełdy londyńskiej i pokazuje zachowanie trzech ważnych średnich (DAX, CAC i EURO STOXX 50) na tle WIG20. Jak widać relatywnie dobrze radził sobie niemiecki DAX, któremu pomaga dobry sezon wyników kwartalnych, a wcześniej przekonanie, iż gospodarka niemiecka jest w czytelnie lepszej kondycji od swoich konkurentów w Europie.brexit

Nie można pomijać również faktu, iż wyniki rynków europejskich byłyby lepsze, gdyby nie zaniepokojenie kondycją europejskiego sektora bankowego, a w przypadku WIG20 obecnego do ostatniego tygodnia strachu przez przymusem przełknięcia strat, jakie ponieśli klienci banków na rynku nieruchomości w Polsce. Jak mocnym cieniem kładzie się sektor bankowy na rynkach widać po giełdzie włoskiej, której nie było dane odrobić strat poniesionych po 24 czerwca i cały czas zmaga się z niepewną kondycją tamtejszych banków. W istocie, właśnie sektor bankowy – jedna z ofiar niskich stóp procentowych – okazuje się dziś większym problemem dla inwestorów niż sam Brexit.

Można szukać wielu zmiennych, którym wytłumaczy się odrobienie strat przez giełdy, ale w każdej układance musi znaleźć się teza, iż wpływ na kondycję rynków zachowały banki centralne. Brexit powstrzymuje Fed przed podwyżką stóp procentowych, zachęcił Bank Japonii do powiększenia programu płynnościowego i zmusił Bank Anglii do obniżenia stóp procentowych. Duże kroki ważnych banków centralnych w oczywisty sposób ograniczają pole wyboru w polityce monetarnej innym bankom centralnym i właściwie wzmacniają rynkowe oczekiwania, iż długo jeszcze będziemy żyli w świecie, gdzie kredyt pozostanie tani, a dług śmiesznie-rentowny.

Chcemy tego, czy nie, dobre zachowanie giełd w postbrexit’owym świecie daje kolejny argument zwolennikom tezy, iż dzisiejsze rynki akcji są sterowane przez tani pieniądz z banków centralnych. Bez wątpienia, kiedy już wyjdziemy z pułapek ZIRP, NIRP, QE, LTRO i ostrzału innych dział wyciągniętych do walki z deflacją i kryzysem, to spojrzymy na obecną dekadę w kategoriach czasu wyjątkowych zaburzeń w globalnych finansach. Inwestorzy, którzy nie wykruszą się w kolejnych latach z rynkowej walki, będą mogli powiedzieć, iż grali na giełdach, które nigdy wcześniej nie funkcjonowały w tak „pozapodręcznikowej” rzeczywistości.

1 Komentarz

  1. JanGlik

    Realizuje się scenariusz Flexcit http://tlustekoty.pl/flexcit-droga-przez-brexit/. Zmiany polityczne w UK podtrzymują ten kurs (silny leadership, wyraźnie rozdzielone role), który ma doprowadzić do politycznego rozdziału z Unią, i jednocześnie zapewnić za pomocą niezależnych umow handlowych podtrzymanie biznesów z resztą świata.

    "Kiedy już wyjdziemy z pułapek ZIRP" – optymistycznie:)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. w celu: zapewnienia najwyższej jakości naszych usług oraz dla zabezpieczenia roszczeń. Masz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, a jeżeli prawo na to pozwala także żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Masz także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Więcej informacji w sekcji "Blogi: osoby komentujące i zostawiające opinie we wpisach" w zakładce
"Dane osobowe".

Proszę podać wartość CAPTCHA: *

Opinie, założenia i przewidywania wyrażone w materiale należą do autora publikacji i nie muszą reprezentować poglądów DM BOŚ S.A. Informacje i dane zawarte w niniejszym materiale są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych oraz nie mogą stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Nie należy traktować ich jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe lub formy doradztwa inwestycyjnego. DM BOŚ S.A. nie udziela gwarancji dokładności, aktualności oraz kompletności niniejszych informacji. Zaleca się przeprowadzenie we własnym zakresie niezależnego przeglądu informacji z niniejszego materiału.

Niezależnie, DM BOŚ S.A. zwraca uwagę, że inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Podjęcie decyzji inwestycyjnej powinno nastąpić po pełnym zrozumieniu potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z danym instrumentem finansowym oraz rodzajem transakcji. Indywidualna stopa zwrotu klienta nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym danego instrumentu finansowego i jest uzależniona od dnia nabycia i sprzedaży konkretnego instrumentu finansowego oraz od poziomu pobranych opłat i poniesionych kosztów. Opodatkowanie dochodów z inwestycji zależy od indywidualnej sytuacji każdego klienta i może ulec zmianie w przyszłości. W przypadku gdy materiał zawiera wyniki osiągnięte w przeszłości, to nie należy ich traktować jako pewnego wskaźnika na przyszłość. W przypadku gdy materiał zawiera wzmiankę lub odniesienie do symulacji wyników osiągniętych w przeszłości, to nie należy ich traktować jako pewnego wskaźnika przyszłych wyników. Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.