Przegląd stop-lossów cz.6

Kolejny rodzaj stopa, który posiada pewne znaki szczególne, odróżniające go od reszty, a więc warte opisu.

 

Parabolic SAR

SAR do angielskiego „Stop And Reverse” czyli „Stop i Odwrócenie”, co oznacza, że należy on do rodziny Stopów samokorygujących, czyli działających w dwie strony, pozwalających nieustannie grać zarówno na długich jak i krótkich pozycjach. Wyjście z pozycji długiej daje bowiem możliwość jednocześnie zajęcia pozycji przeciwnej czyli krótkiej. „Parabolic” czyli paraboliczny, ze względu na swój kształt na wykresie. Druga ważna cecha – należy on do grupy stopów dynamicznych, uwzględniających zmienność rynku, przyśpiesza lub zwalnia zależnie od tego z jaką gwałtownością poruszają się ceny. Nie posiadają tej zalety stopy omawiane przez mnie tutaj wcześniej.

Teorię jego wyznaczania można podejrzeć w dziale edukacyjnym bossa:

http://bossa.pl/edukacja/AT/wskazniki/ParabolicSAR/

Nie będę więc tłumaczył jego zawiłości budowy, tym bardziej, że można go już w zasadzie wszędzie automatycznie dorzucić i jest przy tym niezwykle INTUICYJNIE prosty i atrakcyjny WIZUALNIE, a to leczniczo działa na psychikę, pozwalając się skupić na kompleksowym zarządzaniu ryzykiem. Dla przykładu nałożyłem go na bieżący wykres pary EUR/USD (dzienne dane) w dwóch wersjach:

1.       W podstawowej, najbardziej popularnej wersji parametru 0,02 i 0,2 (kolor czerwony)

2.       W nieco wolniejszej, z parametrem 0,005 i 0,2 (kolor niebieski).

 SAR-stop

Parametry można regulować tak by bardziej dopasować SAR do zmienności rynku i własnych, pożądanych ram czasowych, czyli oddalić kropki stopa od konsolidacji w przypadku oczekiwania na długoterminowe trendy lub przybliżać jeśli gramy swing trading czy inne krótkoterminowe strategie. Słabym jego punktem jest to co dręczy większość technicznych stopów – brak trendu i duża zmienność powodują fałszywe, czyli zbyt wczesne sygnały wyjścia z rynku. To można poprawić, ale strategie jak to robić zostawiam na finał wieńczący cykl.

Ponieważ stop dla pozycji działa wówczas gdy kropka przechodzi na drugą stronę i jest to narzędzie samokorygujące, jak wspomniałem wyżej, więc można za jego pomocą pozyskiwać w ten sposób również sygnały wejścia na pozycję. Aby to nieco zmodyfikować do własnych potrzeb można również dodać obok drugi SAR z innymi parametrami, jak wyżej, wówczas jeden będzie służył wyłącznie jako stop, drugi jako sygnał wejścia na pozycję, co rozłoży nieco ryzyko.

Zakładam jednak, że ma on również służyć jako pomoc w stopowaniu stratnej pozycji tym, którzy sygnał wejścia na rynek czerpią z innych źródeł. SAR może wówczas służyć nie tylko jako typowy stop-loss, ale jednocześnie jako stop podążający za pozycją (trailing stop) i wskazywać punkty wyjścia z transakcji z zyskiem. Asekuruje on trendy dość inteligentnie dzięki swojej budowie – za każdym razem gdy pojawia się nowe maksimum ceny podczas siedzenia na pozycji, przesuwa się on z podobną dynamiką wzdłuż szeregu cenowego.

Ta dynamika jednak z czasem słabnie i stop się zacieśnia, zbliżając się do cen. To nowa jakość wśród omawianych stopów. Opiera się ona na założeniu, że trendy tracą z czasem swój impet, nie mają już dynamiki, możemy więc sobie pozwolić zacieśnić obszar potencjalnej „straty” z osiągniętego zysku gdy tendencja się odwraca lub wygasa. W tym układzie większe korekty wywalają inwestora używającego SAR z rynku. Im dłuższy trend tym mniejsza korekta ucina pozycję, taka jest bowiem konstrukcja SARa. Czy to dobre podejście? Tak, pod względem psychologii czyli cierpliwości i malejącego zadowolenia z przyrostów zysku wraz z upływem czasu (tzw. efekt dyspozycji, wspomniany wcześniej). Nie, jeśli chodzi o potencjalne korzyści z dalszej, możliwej kontynuacji trendu. Można więc stosownie do tego regulować parametr SARa.  Elastyczność i wizualna przyjazność po części równoważą jego wady.

Wspomnijmy również, że SAR liczony jest z wyprzedzeniem, czyli na kolejną świecę, omija w ten sposób wadę omawianych wcześniej średnich. Z powodzeniem można go stosować w dowolnej ramie czasowej.

CDN

—kat—

2 Komentarzy

  1. roro

    http://www.nuclearphynance.com/Show%20Post.aspx?PostIDKey=174394

  2. roro

    idź tam chłopie z twoimi wpisami/ na nuclear phinance/, oni ci pokażą co one są warte..
    ty jesteś taki Lucek, tylko w znacznie gorszym wydaniu, bardziej niebezpieczny..

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. w celu: zapewnienia najwyższej jakości naszych usług oraz dla zabezpieczenia roszczeń. Masz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, a jeżeli prawo na to pozwala także żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Masz także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Więcej informacji w sekcji "Blogi: osoby komentujące i zostawiające opinie we wpisach" w zakładce
"Dane osobowe".

Proszę podać wartość CAPTCHA: *

Opinie, założenia i przewidywania wyrażone w materiale należą do autora publikacji i nie muszą reprezentować poglądów DM BOŚ S.A. Informacje i dane zawarte w niniejszym materiale są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych oraz nie mogą stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Nie należy traktować ich jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe lub formy doradztwa inwestycyjnego. DM BOŚ S.A. nie udziela gwarancji dokładności, aktualności oraz kompletności niniejszych informacji. Zaleca się przeprowadzenie we własnym zakresie niezależnego przeglądu informacji z niniejszego materiału.

Niezależnie, DM BOŚ S.A. zwraca uwagę, że inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Podjęcie decyzji inwestycyjnej powinno nastąpić po pełnym zrozumieniu potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z danym instrumentem finansowym oraz rodzajem transakcji. Indywidualna stopa zwrotu klienta nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym danego instrumentu finansowego i jest uzależniona od dnia nabycia i sprzedaży konkretnego instrumentu finansowego oraz od poziomu pobranych opłat i poniesionych kosztów. Opodatkowanie dochodów z inwestycji zależy od indywidualnej sytuacji każdego klienta i może ulec zmianie w przyszłości. W przypadku gdy materiał zawiera wyniki osiągnięte w przeszłości, to nie należy ich traktować jako pewnego wskaźnika na przyszłość. W przypadku gdy materiał zawiera wzmiankę lub odniesienie do symulacji wyników osiągniętych w przeszłości, to nie należy ich traktować jako pewnego wskaźnika przyszłych wyników. Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.