Wykres dnia: czy rynek jest przewartościowany?

Doświadczeni inwestorzy zdają sobie sprawę z tego, że w dowolnym momencie można stworzyć i pokazać sporą liczbę wskaźników sugerujących przewartościowanie lub niedowartościowanie rynku. W zależności od wybranych kryteriów ten sam rynek może się wydawać atrakcyjną lub nieatrakcyjną inwestycją.

We wstępnie do trzeciego wydania klasycznej już książki Irrational Exuberance profesor Robert Shiller przypomina inwestorom o wysokich cenach akcji i obligacji (czyli niskich rentownościach) i sugeruje, że inwestorzy powinni się przygotować na niższe, niż wynikające z historycznych oczekiwań, stopy zwrotu. Jednocześnie podpiera się dostosowanym cyklicznie 10-letnim wskaźnikiem cena/zysk dla amerykańskiego rynku akcyjnego jako przesłanką sugerującą znaczne przewartościowanie rynku.

Chciałbym dziś zwrócić uwagę na pewien związek pomiędzy wysokimi cenami akcji i obligacji. W drugiej połowie stycznia analitycy Bespoke zauważyli, że na amerykańskim rynku akcyjnym pojawiło się bardzo rzadkie zjawisko: w styczniu 2015 po raz czwarty od 1962 roku stopa dywidendy indeksu S&P 500 była wyższa niż rentowność 10-letnich amerykańskich obligacji skarbowych. Poprzednie trzy przypadki miały miejsce w czerwcu 1962 roku, listopadzie 2008 roku i sierpniu 2011 roku. Wykres dnia pokazuje zestawienie stopy dywidendy S&P 500 i rentowności „dziesięciolatek”:

Za Jeff Hirsch

Za Jeff Hirsch

Dla niektórych inwestorów powyższy wykres pokazuje, że amerykański rynek akcyjny pozostaje relatywnie atrakcyjną inwestycją. Inni inwestorzy mogą zinterpretować wykres jako kolejną przesłankę sugerującą drastyczne przewartościowanie rynku obligacji. Nie zabranie też pewnie inwestorów traktujących powyższe zestawienie jako przykład bublowatych wycen na całym rynku finansowych, być może wykreowanych przez niekonwencjonalną politykę monetarną.

Moim zdaniem, z powyższego wykresu można się nauczyć, że badanie atrakcyjności rynku akcyjnego w oderwaniu od alternatywnych dla niego możliwości inwestycyjnych, może pokazywać zbyt wąski wycinek rzeczywistości, mocno ograniczający zdolność do podjęcia dobrych decyzji inwestycyjnych. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Proszę podać wartość CAPTCHA: *

Klauzula informacyjna

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. („My” lub „DM BOŚ”) z siedzibą w Warszawie (ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa). Będziemy przetwarzać, Pani/Pana dane na potrzeby udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana zapytanie, możliwości skorzystania z usługi oferowanej przez DM BOŚ, a także realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, tj. rozpatrywania skarg oraz obrony przed roszczeniami. Ma Pani/Pan prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia. W dowolnym momencie może Pani/Pan także wnieść sprzeciw, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, wobec przetwarzania Pani/Pana danych dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów DM BOŚ. Może się Pani/Pan z nami skontaktować wysyłając e-mail na adres: makler@bossa.pl lub list na adres: ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa, dzwoniąc na infolinię pod numer + 48 225043104 lub odwiedzając jedną z naszych placówek (lista dostępna pod http://bossa.pl/dmbos/oddzialy/). Może Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych m.in. korzystając z e-mail: iod@bossa.pl lub listownie na nasz adres. Więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych, czasie przechowywania, prawach i sposobach kontaktu znajduje się w naszej Polityce Prywatności.