Wykres dnia: czy rynek jest przewartościowany?

Doświadczeni inwestorzy zdają sobie sprawę z tego, że w dowolnym momencie można stworzyć i pokazać sporą liczbę wskaźników sugerujących przewartościowanie lub niedowartościowanie rynku. W zależności od wybranych kryteriów ten sam rynek może się wydawać atrakcyjną lub nieatrakcyjną inwestycją.

We wstępnie do trzeciego wydania klasycznej już książki Irrational Exuberance profesor Robert Shiller przypomina inwestorom o wysokich cenach akcji i obligacji (czyli niskich rentownościach) i sugeruje, że inwestorzy powinni się przygotować na niższe, niż wynikające z historycznych oczekiwań, stopy zwrotu. Jednocześnie podpiera się dostosowanym cyklicznie 10-letnim wskaźnikiem cena/zysk dla amerykańskiego rynku akcyjnego jako przesłanką sugerującą znaczne przewartościowanie rynku.

Chciałbym dziś zwrócić uwagę na pewien związek pomiędzy wysokimi cenami akcji i obligacji. W drugiej połowie stycznia analitycy Bespoke zauważyli, że na amerykańskim rynku akcyjnym pojawiło się bardzo rzadkie zjawisko: w styczniu 2015 po raz czwarty od 1962 roku stopa dywidendy indeksu S&P 500 była wyższa niż rentowność 10-letnich amerykańskich obligacji skarbowych. Poprzednie trzy przypadki miały miejsce w czerwcu 1962 roku, listopadzie 2008 roku i sierpniu 2011 roku. Wykres dnia pokazuje zestawienie stopy dywidendy S&P 500 i rentowności „dziesięciolatek”:

Za Jeff Hirsch

Za Jeff Hirsch

Dla niektórych inwestorów powyższy wykres pokazuje, że amerykański rynek akcyjny pozostaje relatywnie atrakcyjną inwestycją. Inni inwestorzy mogą zinterpretować wykres jako kolejną przesłankę sugerującą drastyczne przewartościowanie rynku obligacji. Nie zabranie też pewnie inwestorów traktujących powyższe zestawienie jako przykład bublowatych wycen na całym rynku finansowych, być może wykreowanych przez niekonwencjonalną politykę monetarną.

Moim zdaniem, z powyższego wykresu można się nauczyć, że badanie atrakcyjności rynku akcyjnego w oderwaniu od alternatywnych dla niego możliwości inwestycyjnych, może pokazywać zbyt wąski wycinek rzeczywistości, mocno ograniczający zdolność do podjęcia dobrych decyzji inwestycyjnych. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. w celu: zapewnienia najwyższej jakości naszych usług oraz dla zabezpieczenia roszczeń. Masz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, a jeżeli prawo na to pozwala także żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Masz także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Więcej informacji w sekcji "Blogi: osoby komentujące i zostawiające opinie we wpisach" w zakładce
"Dane osobowe".

Proszę podać wartość CAPTCHA: *

Opinie, założenia i przewidywania wyrażone w materiale należą do autora publikacji i nie muszą reprezentować poglądów DM BOŚ S.A. Informacje i dane zawarte w niniejszym materiale są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych oraz nie mogą stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Nie należy traktować ich jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe lub formy doradztwa inwestycyjnego. DM BOŚ S.A. nie udziela gwarancji dokładności, aktualności oraz kompletności niniejszych informacji. Zaleca się przeprowadzenie we własnym zakresie niezależnego przeglądu informacji z niniejszego materiału.

Niezależnie, DM BOŚ S.A. zwraca uwagę, że inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Podjęcie decyzji inwestycyjnej powinno nastąpić po pełnym zrozumieniu potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z danym instrumentem finansowym oraz rodzajem transakcji. Indywidualna stopa zwrotu klienta nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym danego instrumentu finansowego i jest uzależniona od dnia nabycia i sprzedaży konkretnego instrumentu finansowego oraz od poziomu pobranych opłat i poniesionych kosztów. Opodatkowanie dochodów z inwestycji zależy od indywidualnej sytuacji każdego klienta i może ulec zmianie w przyszłości. W przypadku gdy materiał zawiera wyniki osiągnięte w przeszłości, to nie należy ich traktować jako pewnego wskaźnika na przyszłość. W przypadku gdy materiał zawiera wzmiankę lub odniesienie do symulacji wyników osiągniętych w przeszłości, to nie należy ich traktować jako pewnego wskaźnika przyszłych wyników. Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.