Wykres dnia: czy rynek jest przewartościowany?

Doświadczeni inwestorzy zdają sobie sprawę z tego, że w dowolnym momencie można stworzyć i pokazać sporą liczbę wskaźników sugerujących przewartościowanie lub niedowartościowanie rynku. W zależności od wybranych kryteriów ten sam rynek może się wydawać atrakcyjną lub nieatrakcyjną inwestycją.

We wstępnie do trzeciego wydania klasycznej już książki Irrational Exuberance profesor Robert Shiller przypomina inwestorom o wysokich cenach akcji i obligacji (czyli niskich rentownościach) i sugeruje, że inwestorzy powinni się przygotować na niższe, niż wynikające z historycznych oczekiwań, stopy zwrotu. Jednocześnie podpiera się dostosowanym cyklicznie 10-letnim wskaźnikiem cena/zysk dla amerykańskiego rynku akcyjnego jako przesłanką sugerującą znaczne przewartościowanie rynku.

Chciałbym dziś zwrócić uwagę na pewien związek pomiędzy wysokimi cenami akcji i obligacji. W drugiej połowie stycznia analitycy Bespoke zauważyli, że na amerykańskim rynku akcyjnym pojawiło się bardzo rzadkie zjawisko: w styczniu 2015 po raz czwarty od 1962 roku stopa dywidendy indeksu S&P 500 była wyższa niż rentowność 10-letnich amerykańskich obligacji skarbowych. Poprzednie trzy przypadki miały miejsce w czerwcu 1962 roku, listopadzie 2008 roku i sierpniu 2011 roku. Wykres dnia pokazuje zestawienie stopy dywidendy S&P 500 i rentowności “dziesięciolatek”:

Za Jeff Hirsch

Za Jeff Hirsch

Dla niektórych inwestorów powyższy wykres pokazuje, że amerykański rynek akcyjny pozostaje relatywnie atrakcyjną inwestycją. Inni inwestorzy mogą zinterpretować wykres jako kolejną przesłankę sugerującą drastyczne przewartościowanie rynku obligacji. Nie zabranie też pewnie inwestorów traktujących powyższe zestawienie jako przykład bublowatych wycen na całym rynku finansowych, być może wykreowanych przez niekonwencjonalną politykę monetarną.

Moim zdaniem, z powyższego wykresu można się nauczyć, że badanie atrakcyjności rynku akcyjnego w oderwaniu od alternatywnych dla niego możliwości inwestycyjnych, może pokazywać zbyt wąski wycinek rzeczywistości, mocno ograniczający zdolność do podjęcia dobrych decyzji inwestycyjnych. 

[Głosów:28    Średnia:3.1/5]

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Proszę podać wartość CAPTCHA: *