Wykres dnia: DAX na progu…

Z europejskich indeksów DAX jest najczęściej grany przez naszych inwestorów, więc to jemu oddaję niżej miejsce z okazji tego co może się za chwilę wydarzyć.

 

Zrobiło się gwałtownie, niepokojąco, a na rynki całego świata wkradł się strach. Po pięciu latach hossy głębsza korekta musiała nadejść, bez względu na powody, których analizę zostawiam tym, których wiedza znacznie przekracza moją w tym zakresie. Niemiecki rynek, jeszcze niedawno uznawany za cesarza gospodarczej Europy, poczuł ostatnie niepokoje i obawy bardzo dotkliwie na najważniejszym swoim indeksie. Jak wygląda on obecnie przedstawia poniższy wykres w nietypowym układzie, bowiem wykreślony za pomocą dziennych świec Heikin-Ashi:

DAX-RGR

Mamy szczytową formację RGR, która po pełnym wykształceniu się realizuje swoje zakresy spadków. Prawe ramie to same czerwone świece w formacie Heikin-Ashi, poza ostatnią – piątkową (kluczowy odwrót?). Jej potencjalny zasięg grozi wejściem technicznym indeksu w fazę bessy. Tę bowiem liczy się po zejściu kursu 20% poniżej ostatniego maksimum cenowego (najczęściej liczone w cenach zamknięcia). Biorąc pod uwagę, że maksimum owo sięgnęło latem ok. 10 030 pkt, mamy próg bessy na poziomie: 8 024 pkt (zaznaczyłem na wykresie). A więc całkiem możliwy do rychłego osiągnięcia, na wyprzedaży z tego tygodnia zabrakło niewiele ponad 300 pkt by tam dojść. Oczywiście aptekarskie podejście będzie jeszcze wymagać, by poniżej tej granicy rynek się zamknął dla przypieczętowania końca hossy.

Amerykanie żyją zejściem ich indeksów poniżej średniej 200 dniowej. Ma to znaczenie głównie psychologiczne, w sensie technicznym to nie jest jakiś istotne wydarzenie. DAX zrobił to wyraźnie po raz drugi w tym roku, nie stało się to jednak przyczynkiem jakiejś medialnej histerii.

Gdybym miał się zabawić w obstawienie jakiegoś scenariusza bo byłby to ten, w którym DAX przechodzi w techniczną fazę bessy i przebija zaznaczony na wykresie próg, ale za jakiś czas powraca ponad niego na poziomy kontynuacji hossy. Będzie to więc raczej znaczący przerywnik w sensie głębokiej korekty hossy niż realna bessa. Miałoby to za zadanie spuścić powietrze z tego balona, wytrząsnąć najbardziej trwożliwych i pokazać co myślą o tym instytucje. Biorę to jednak jedynie intuicyjnie, nie znajduję bowiem na tyle istotnych wyzwalaczy w sferze realnej, które wymusiłyby zmianę cyklu i większą panikę wyprzedaży. Może poza jednym – ebolą…

—kat—

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. w celu: zapewnienia najwyższej jakości naszych usług oraz dla zabezpieczenia roszczeń. Masz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, a jeżeli prawo na to pozwala także żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Masz także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Więcej informacji w sekcji "Blogi: osoby komentujące i zostawiające opinie we wpisach" w zakładce
"Dane osobowe".

Proszę podać wartość CAPTCHA: *

Opinie, założenia i przewidywania wyrażone w materiale należą do autora publikacji i nie muszą reprezentować poglądów DM BOŚ S.A. Informacje i dane zawarte w niniejszym materiale są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych oraz nie mogą stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Nie należy traktować ich jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe lub formy doradztwa inwestycyjnego. DM BOŚ S.A. nie udziela gwarancji dokładności, aktualności oraz kompletności niniejszych informacji. Zaleca się przeprowadzenie we własnym zakresie niezależnego przeglądu informacji z niniejszego materiału.

Niezależnie, DM BOŚ S.A. zwraca uwagę, że inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Podjęcie decyzji inwestycyjnej powinno nastąpić po pełnym zrozumieniu potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z danym instrumentem finansowym oraz rodzajem transakcji. Indywidualna stopa zwrotu klienta nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym danego instrumentu finansowego i jest uzależniona od dnia nabycia i sprzedaży konkretnego instrumentu finansowego oraz od poziomu pobranych opłat i poniesionych kosztów. Opodatkowanie dochodów z inwestycji zależy od indywidualnej sytuacji każdego klienta i może ulec zmianie w przyszłości. W przypadku gdy materiał zawiera wyniki osiągnięte w przeszłości, to nie należy ich traktować jako pewnego wskaźnika na przyszłość. W przypadku gdy materiał zawiera wzmiankę lub odniesienie do symulacji wyników osiągniętych w przeszłości, to nie należy ich traktować jako pewnego wskaźnika przyszłych wyników. Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.