Testy trwałości systemów transakcyjnych, część 3

I ostatni z testów stabilności mechanicznych systemów tradingowych, zaczerpnięty ponownie z artykułu D.Fernandeza, omawianego w poprzednich dwóch wpisach.

 

TEST 3. ZYSKOWNOŚĆ

Ma odpowiedzieć na pytanie jakiej średniej zyskowności można oczekiwać w teście systemów na różnej długości danych nie widzianych przy ich konstrukcji. Przy czym miarą zyskowności jest średni profit w dolarach w przeliczeniu na dzień.

Szybkie przypomnienie warunków testów:

– generowane i weryfikowane było 5 000 systemów transakcyjnych opartych na zależnościach między cenami,

– użyto dziennych kursów historycznych pary EUR/USD za okres styczeń 1986- sierpień 2012

– zakres danych in-sample (użytych do budowy systemu) obejmował stopniowo od 500 do 5000 dni (co 500)

– zakres danych weryfikacyjnych czyli out-of-sample (nie widzianych przez system przy jego tworzeniu) obejmował stopniowo od 200 do 800 dni

Tradycyjnie zbiorczy rezultat testów w formie wizualizacji graficznej poniżej:

Kantu3

źródło: Currency Trader sierpień 2013

Skala pozioma pokazuje ilość dni użytych w danych in-sample (czyli tych do zbudowania systemu).

Skala pionowa pokazuje ŚREDNI DZIENNY ZYSK/STRATĘ WSZYSTKICH 5000 SYSTEMÓW na danych out-of-sample (nie widzianych wcześniej).

Poszczególnymi kolorami oznaczono dla orientacji zbiory danych out-of-sample.

Dla prawidłowego wnioskowania ważne jest zrozumienie założenia tego testu: poszczególne punkty powyższego wykresu pokazują średni zysk/stratę w sytuacji gdy wchodzimy w transakcje wszystkimi 5000 systemami. Mamy więc jedynie średni, statystyczny wynik całości z nich, ale nawet w grupie pokazującej stratę mogą istnieć systemy posiadające przewagę czyli generujące zyski.

Co widać na wykresie:

W zasadzie niemal wszystkie grupy systemów układane w oparciu o dane z mniej niż 3000 dni generują średnio straty. Im jednak dłuższy okres danych in-sample i out-of-sample tym wyższe zyski, sięgające w najlepszym wypadku średnio 6 USD/dzień.

Ponownie jak poprzednio przewaga statystyczna (pozytywna wartość oczekiwana) systemów daje się poznać dopiero wówczas gdy do obu testów (in-sample i out-of-sample) użyjemy jak najszerszych zakresów danych. Widać to po coraz wyżej położonych kropkach gdy przesuwamy się w prawo po wykresie. Algorytmy mają wówczas bowiem okazję poznać dużo bardziej zróżnicowane środowisko działania pod względem zmienności i trendów. Eliminujemy więc część przypadkowości z całego procesu a szansa przeżycia systemu rośnie.

Biorąc pod uwagę wszystkie 3 przytoczone przez mnie eksperymenty można wysnuć pewien ogólny i dość oczywisty wniosek odnośnie podziału zbioru danych do testów:

Proporcjonalnie jak najdłuższy okres danych użytych przy (a) konstrukcji systemów jak i (b) nie widzianych przy budowie jest pożądany do osiągnięcia jak najbardziej wiarygodnych rezultatów i wydobycia realnej, rzeczywistej przewagi statystycznej.

Wniosek kolejny nie pada już w artykule, ale nie sposób nie zwrócić na niego uwagi:

Bardzo istotną sprawą jest maksymalne wydłużenie danych użytych podczas tzw. Walk Forward Test (test kroczący). Zbyt krótkie przedziały danych zarówno in-sample jak i out-of-sample mogą przynieść mocno mylące wyniki, nie oddające rzeczywistej przewagi tkwiącej w systemach. Wszystkie 3 przywołane wykresy pokazały to nadwyraz dobitnie.

—kat—

1 Komentarz

  1. albert

    6 USD dziennie to z transakcji jednym lotem?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. w celu: zapewnienia najwyższej jakości naszych usług oraz dla zabezpieczenia roszczeń. Masz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, a jeżeli prawo na to pozwala także żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Masz także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Więcej informacji w sekcji "Blogi: osoby komentujące i zostawiające opinie we wpisach" w zakładce
"Dane osobowe".

Proszę podać wartość CAPTCHA: *

Opinie, założenia i przewidywania wyrażone w materiale należą do autora publikacji i nie muszą reprezentować poglądów DM BOŚ S.A. Informacje i dane zawarte w niniejszym materiale są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych oraz nie mogą stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Nie należy traktować ich jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe lub formy doradztwa inwestycyjnego. DM BOŚ S.A. nie udziela gwarancji dokładności, aktualności oraz kompletności niniejszych informacji. Zaleca się przeprowadzenie we własnym zakresie niezależnego przeglądu informacji z niniejszego materiału.

Niezależnie, DM BOŚ S.A. zwraca uwagę, że inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Podjęcie decyzji inwestycyjnej powinno nastąpić po pełnym zrozumieniu potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z danym instrumentem finansowym oraz rodzajem transakcji. Indywidualna stopa zwrotu klienta nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym danego instrumentu finansowego i jest uzależniona od dnia nabycia i sprzedaży konkretnego instrumentu finansowego oraz od poziomu pobranych opłat i poniesionych kosztów. Opodatkowanie dochodów z inwestycji zależy od indywidualnej sytuacji każdego klienta i może ulec zmianie w przyszłości. W przypadku gdy materiał zawiera wyniki osiągnięte w przeszłości, to nie należy ich traktować jako pewnego wskaźnika na przyszłość. W przypadku gdy materiał zawiera wzmiankę lub odniesienie do symulacji wyników osiągniętych w przeszłości, to nie należy ich traktować jako pewnego wskaźnika przyszłych wyników. Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.