Znany scenariusz: Spółki (znanego inwestora) kupiły akcje…

Na otwarcie piątkowej sesji 7 grudnia 2012 akcje Rubicon Partners NFI (RBC) otwarły się 31% powyżej czwartkowego zamknięcia, na poziomie 42 groszy za akcję. W okresie 9 następnych sesji kurs zanurkował i osiągnął minimum na poziomie 20 groszy, 19 grudnia. Co się stało?

W czwartek, 6 grudnia, po sesji giełdowej RBC opublikował komunikat o zawarciu umów objęcia 31 milionów akcji nowej emisji. Wśród podmiotów, które objęły akcje (sprzedawane po 30 groszy) znalazły się dwie spółki kojarzone ze znanym inwestorem – Romanem Karkosikiem. NFI Krezus (notowany na WGPW) i Uniprojekt objęły po 5,5 mln akcji.

Piątkowe wydanie Parkietu anonsowało na pierwszej stronie artykuł poświęcony inwestycji w Rubicon spółek powiązanych ze znanym inwestorem: Rubicon Partners NFI: Spółki Karkosika kupiły akcje.

W piątek rano przewaga zleceń kupna była spora i notowania akcji Rubicon zaczęły się od równoważenia. Wysoki TKO skomentowałem na Twiterze pisząc: „Magia” Karkosika ciągle działa. Rubicon ma TKO na +28% po informacji Parkietu o objęciu emisji przez spółki z grupy Karkosik.

Kurs akcji otworzył się jeszcze wyżej, na +31%. Zauważył to Puls Biznesu, który napisał: Karkosik w Rubiconie? Kurs eksplodował.

Już pół godziny po otwarciu zaczęła o sobie dawać przewaga sprzedających. Pokazuje to poniższy wykres:

Zwracam uwagę na zachowanie kursu Rubicon by pokazać, że „inwestowanie pod nazwiska” nie jest prostą i łatwą drogą do zysków. Tym bardziej jeśli „nazwisko” inwestuje w daną spółkę  niewielką część swojego majątku. W przypadku Romana Karkosika i Rubicon jest to około jeden promil (majątek Karkosika szacowany jest na około 3 mld złotych) i to po pominięciu faktu, że Karkosik nie posiada wszystkich akcji spółek, które zainwestowały w Rubicon.

Nie chcę przez to napisać, że „inwestowanie pod nazwisko” jest zawsze złym pomysłem i kończy się stratami. Warto jednak pamiętać, że tak jak w przypadku każdej strategii inwestycyjnej inwestor powinien zbadać czy istnieje jakaś przewaga (edge) i stworzyć plan inwestycyjny wykorzystujący tę przewagę. Kluczowe znaczenie może mieć na przykład horyzont czasowy inwestycji.

PS Nie handlowałem akcjami Rubicon po informacji o inwestycji spółek kojarzonych z R. Karkosikiem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. w celu: zapewnienia najwyższej jakości naszych usług oraz dla zabezpieczenia roszczeń. Masz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, a jeżeli prawo na to pozwala także żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Masz także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Więcej informacji w sekcji "Blogi: osoby komentujące i zostawiające opinie we wpisach" w zakładce
"Dane osobowe".

Proszę podać wartość CAPTCHA: *

Opinie, założenia i przewidywania wyrażone w materiale należą do autora publikacji i nie muszą reprezentować poglądów DM BOŚ S.A. Informacje i dane zawarte w niniejszym materiale są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych oraz nie mogą stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Nie należy traktować ich jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe lub formy doradztwa inwestycyjnego. DM BOŚ S.A. nie udziela gwarancji dokładności, aktualności oraz kompletności niniejszych informacji. Zaleca się przeprowadzenie we własnym zakresie niezależnego przeglądu informacji z niniejszego materiału.

Niezależnie, DM BOŚ S.A. zwraca uwagę, że inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Podjęcie decyzji inwestycyjnej powinno nastąpić po pełnym zrozumieniu potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z danym instrumentem finansowym oraz rodzajem transakcji. Indywidualna stopa zwrotu klienta nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym danego instrumentu finansowego i jest uzależniona od dnia nabycia i sprzedaży konkretnego instrumentu finansowego oraz od poziomu pobranych opłat i poniesionych kosztów. Opodatkowanie dochodów z inwestycji zależy od indywidualnej sytuacji każdego klienta i może ulec zmianie w przyszłości. W przypadku gdy materiał zawiera wyniki osiągnięte w przeszłości, to nie należy ich traktować jako pewnego wskaźnika na przyszłość. W przypadku gdy materiał zawiera wzmiankę lub odniesienie do symulacji wyników osiągniętych w przeszłości, to nie należy ich traktować jako pewnego wskaźnika przyszłych wyników. Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.