Analiza Techniczna u źródeł, część 6

Wpis poniższy to krótka charakterystyka psychologicznych powodów, stojących za popularnością a jednocześnie słabością Analizy Technicznej. Pochodzą one z cytowanej w poprzednim tekście pracy Martina Sowella.

Ponownie trzeba sięgnąć do trudnego słowa „heurystyka”, bez którego trudno zrozumieć pułapki czyhające na inwestorów. Aby poradzić sobie z jak najprostszym i najszybszym przetwarzaniem nadmiaru informacji i by działać jak najefektywniej w złożonym i niepewnym otoczeniu, ludzka inteligencka zaczęła posługiwać się skrótami myślowymi, które nazwano właśnie „heurystykami”. Ułatwiają one funkcjonowanie w życiu codziennym, w kompleksowo złożonych środowiskach jak finanse mogą prowadzić do zbyt złudnych uproszczeń. Na ich kanwie zbudowano również Analizę Techniczną – bezładne ciągi cen pozamieniano w łatwe w identyfikacji średnie, formacje, potem wskaźniki, fale itd. Które z myślowych skrótów powodują, że A.T. stała się tak popularną a jednocześnie niebezpiecznie ryzykowną metodą analizy i podejmowania decyzji na podstawie mało wiarygodnego dla świata nauki źródła informacji jakim są kursy historyczne? Oto kilka z nich, nie wyczerpują całego katalogu heurystyk związanego z A.T. ale jedynie nawiązują do podstaw :

1/ Heurystyka reprezentatywności

Zdefiniowana w latach 70tych przez ojców ekonomii behawioralnej Kahnemana i Tversky’ego. Wg. niej wnioskujemy na podstawie podobieństwa do znanego nam, typowego przypadku, bez wgłębiania się we wszystkie inne możliwe powody i przesłanki powstawania zdarzeń. Powstanie na wykresie formacji przypominającej np. ‘Podwójne dno’ wystarczy technikowi by określić prawdopodobieństwo rozwoju sytuacji. To daje oczywiście ogromne oszczędności czasowe choć wnioski mogą być czasem iluzoryczne, nieobiektywne, nie dające rzeczywistej przewagi nad rynkiem, szczególnie gdy wnioskujemy na podstawie małej ilości dostępnych przypadków.

2/ Społeczne wsparcie

Krążący w danej zbiorowości (tutaj inwestorów) pogląd staje się przez częste powtarzanie niemal oficjalną prawdą, wierzeniem, nawet jeśli nie ma poparcia w statystyce czy empirycznych badaniach. Materiały traktujące o A.T. są niestety pełne takiego rodzaju stereotypów.

3/ Myślenie wybiórcze

To proces, w którym działanie inwestora zostaje wypaczone w kierunku poszukiwania wszelkich tych i tylko tych argumentów, wsparć i potwierdzeń, które usprawiedliwiają jego pozycję na rynku czy pogląd na rynek, jednocześnie ignorując wszelkie dowody stojące w sprzeczności z tymi wierzeniami. Często to rodzaj życzeniowego myślenia. Na pewno nie obiektywnego i nie racjonalnego. Jeśli nasza pozycja długa nie rozwija się pomyślnie, machinalnie i za wszelką cenę możemy poszukiwać wskaźników czy formacji, które uzasadniają pozostawanie na rynku, ale również próbować znaleźć potwierdzenie poza samą A.T. (w psychologii, newsach, na forach, w analizach innych uczestników), nawet jeśli tego rutynowo nie robimy.

4/ Błąd (heurystyka) potwierdzenia

To szczególny przypadek wyżej wspomnianego „myślenia wybiorczego”. Poszukiwanie informacji potwierdzających nasze poglądy, prognozy, przeświadczenia czy po prostu pozycję. Jeśli ktoś planuje kupić akcje to znajdzie takie techniczne narzędzia, które mu w podjęciu tej decyzji pomogą, bez względu na ich rzeczywistą wartość. Inne bardzo częste zagranie: użycie wiązki wskaźników, które mają się potwierdzać podczas gdy w rzeczywistości są niestety na tyle skorelowane ze sobą ( oparte bowiem o tę samą podstawę- cenę), że takie ich użycie jest złudą skuteczności.

5/ Samooszukiwanie

Nie wymaga szerszych wyjaśnień gdyż znanym faktem jest potrzeba poczucia bezpieczeństwa, posiadania racji poprzez naginanie dla swoich potrzeb rzeczywistości i nadawanie wiarygodności tylko tym faktom, które uznajemy za wygodne. Analiza Techniczna upraszcza wprawdzie proces analityczno-decyzyjny jednak nie można się oszukiwać, że dowolnie wybrane narzędzia z jej arsenału pozwolą uzyskiwać zyskowność.

CDN

—*Kat*—

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Proszę podać wartość CAPTCHA: *

Klauzula informacyjna

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. („My” lub „DM BOŚ”) z siedzibą w Warszawie (ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa). Będziemy przetwarzać, Pani/Pana dane na potrzeby udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana zapytanie, możliwości skorzystania z usługi oferowanej przez DM BOŚ, a także realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, tj. rozpatrywania skarg oraz obrony przed roszczeniami. Ma Pani/Pan prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia. W dowolnym momencie może Pani/Pan także wnieść sprzeciw, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, wobec przetwarzania Pani/Pana danych dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów DM BOŚ. Może się Pani/Pan z nami skontaktować wysyłając e-mail na adres: makler@bossa.pl lub list na adres: ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa, dzwoniąc na infolinię pod numer + 48 225043104 lub odwiedzając jedną z naszych placówek (lista dostępna pod http://bossa.pl/dmbos/oddzialy/). Może Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych m.in. korzystając z e-mail: iod@bossa.pl lub listownie na nasz adres. Więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych, czasie przechowywania, prawach i sposobach kontaktu znajduje się w naszej Polityce Prywatności.