Analiza Techniczna u źródeł, część 6

Wpis poniższy to krótka charakterystyka psychologicznych powodów, stojących za popularnością a jednocześnie słabością Analizy Technicznej. Pochodzą one z cytowanej w poprzednim tekście pracy Martina Sowella.

Ponownie trzeba sięgnąć do trudnego słowa „heurystyka”, bez którego trudno zrozumieć pułapki czyhające na inwestorów. Aby poradzić sobie z jak najprostszym i najszybszym przetwarzaniem nadmiaru informacji i by działać jak najefektywniej w złożonym i niepewnym otoczeniu, ludzka inteligencka zaczęła posługiwać się skrótami myślowymi, które nazwano właśnie „heurystykami”. Ułatwiają one funkcjonowanie w życiu codziennym, w kompleksowo złożonych środowiskach jak finanse mogą prowadzić do zbyt złudnych uproszczeń. Na ich kanwie zbudowano również Analizę Techniczną – bezładne ciągi cen pozamieniano w łatwe w identyfikacji średnie, formacje, potem wskaźniki, fale itd. Które z myślowych skrótów powodują, że A.T. stała się tak popularną a jednocześnie niebezpiecznie ryzykowną metodą analizy i podejmowania decyzji na podstawie mało wiarygodnego dla świata nauki źródła informacji jakim są kursy historyczne? Oto kilka z nich, nie wyczerpują całego katalogu heurystyk związanego z A.T. ale jedynie nawiązują do podstaw :

1/ Heurystyka reprezentatywności

Zdefiniowana w latach 70tych przez ojców ekonomii behawioralnej Kahnemana i Tversky’ego. Wg. niej wnioskujemy na podstawie podobieństwa do znanego nam, typowego przypadku, bez wgłębiania się we wszystkie inne możliwe powody i przesłanki powstawania zdarzeń. Powstanie na wykresie formacji przypominającej np. ‘Podwójne dno’ wystarczy technikowi by określić prawdopodobieństwo rozwoju sytuacji. To daje oczywiście ogromne oszczędności czasowe choć wnioski mogą być czasem iluzoryczne, nieobiektywne, nie dające rzeczywistej przewagi nad rynkiem, szczególnie gdy wnioskujemy na podstawie małej ilości dostępnych przypadków.

2/ Społeczne wsparcie

Krążący w danej zbiorowości (tutaj inwestorów) pogląd staje się przez częste powtarzanie niemal oficjalną prawdą, wierzeniem, nawet jeśli nie ma poparcia w statystyce czy empirycznych badaniach. Materiały traktujące o A.T. są niestety pełne takiego rodzaju stereotypów.

3/ Myślenie wybiórcze

To proces, w którym działanie inwestora zostaje wypaczone w kierunku poszukiwania wszelkich tych i tylko tych argumentów, wsparć i potwierdzeń, które usprawiedliwiają jego pozycję na rynku czy pogląd na rynek, jednocześnie ignorując wszelkie dowody stojące w sprzeczności z tymi wierzeniami. Często to rodzaj życzeniowego myślenia. Na pewno nie obiektywnego i nie racjonalnego. Jeśli nasza pozycja długa nie rozwija się pomyślnie, machinalnie i za wszelką cenę możemy poszukiwać wskaźników czy formacji, które uzasadniają pozostawanie na rynku, ale również próbować znaleźć potwierdzenie poza samą A.T. (w psychologii, newsach, na forach, w analizach innych uczestników), nawet jeśli tego rutynowo nie robimy.

4/ Błąd (heurystyka) potwierdzenia

To szczególny przypadek wyżej wspomnianego „myślenia wybiorczego”. Poszukiwanie informacji potwierdzających nasze poglądy, prognozy, przeświadczenia czy po prostu pozycję. Jeśli ktoś planuje kupić akcje to znajdzie takie techniczne narzędzia, które mu w podjęciu tej decyzji pomogą, bez względu na ich rzeczywistą wartość. Inne bardzo częste zagranie: użycie wiązki wskaźników, które mają się potwierdzać podczas gdy w rzeczywistości są niestety na tyle skorelowane ze sobą ( oparte bowiem o tę samą podstawę- cenę), że takie ich użycie jest złudą skuteczności.

5/ Samooszukiwanie

Nie wymaga szerszych wyjaśnień gdyż znanym faktem jest potrzeba poczucia bezpieczeństwa, posiadania racji poprzez naginanie dla swoich potrzeb rzeczywistości i nadawanie wiarygodności tylko tym faktom, które uznajemy za wygodne. Analiza Techniczna upraszcza wprawdzie proces analityczno-decyzyjny jednak nie można się oszukiwać, że dowolnie wybrane narzędzia z jej arsenału pozwolą uzyskiwać zyskowność.

CDN

—*Kat*—

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. w celu: zapewnienia najwyższej jakości naszych usług oraz dla zabezpieczenia roszczeń. Masz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, a jeżeli prawo na to pozwala także żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Masz także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Więcej informacji w sekcji "Blogi: osoby komentujące i zostawiające opinie we wpisach" w zakładce
"Dane osobowe".

Proszę podać wartość CAPTCHA: *

Opinie, założenia i przewidywania wyrażone w materiale należą do autora publikacji i nie muszą reprezentować poglądów DM BOŚ S.A. Informacje i dane zawarte w niniejszym materiale są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych oraz nie mogą stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Nie należy traktować ich jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe lub formy doradztwa inwestycyjnego. DM BOŚ S.A. nie udziela gwarancji dokładności, aktualności oraz kompletności niniejszych informacji. Zaleca się przeprowadzenie we własnym zakresie niezależnego przeglądu informacji z niniejszego materiału.

Niezależnie, DM BOŚ S.A. zwraca uwagę, że inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Podjęcie decyzji inwestycyjnej powinno nastąpić po pełnym zrozumieniu potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z danym instrumentem finansowym oraz rodzajem transakcji. Indywidualna stopa zwrotu klienta nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym danego instrumentu finansowego i jest uzależniona od dnia nabycia i sprzedaży konkretnego instrumentu finansowego oraz od poziomu pobranych opłat i poniesionych kosztów. Opodatkowanie dochodów z inwestycji zależy od indywidualnej sytuacji każdego klienta i może ulec zmianie w przyszłości. W przypadku gdy materiał zawiera wyniki osiągnięte w przeszłości, to nie należy ich traktować jako pewnego wskaźnika na przyszłość. W przypadku gdy materiał zawiera wzmiankę lub odniesienie do symulacji wyników osiągniętych w przeszłości, to nie należy ich traktować jako pewnego wskaźnika przyszłych wyników. Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.