W poprzednim wpisie o rynku towarowym sygnalizowałem, iż żyjąc w świecie, gdzie rządy płacą za ograniczanie produkcji rolnej a podkoszulki bawełniane zalegają w supermarketach za grosze mamy tendencję do pomijania możliwych napięć na rynkach surowcowych i rolnych. Michał sygnalizował już napięcie na rynku kakao. Dziś chciałbym kontynuować ten wątek wyprawą do dalekich Chin, które przez najbliższe kilka lat pozostaną jednym z kluczowym punktów odniesienia dla rynków surowcowych. Zapraszam na przejażdżkę elektrycznym rowerem, którym na blogu chciałem zająć się już dawno.

Katie Melua śpiewała, iż w Pekinie jest Dziewięć milionów rowerów, ale ważniejszy dla rynku surowcowego jest szalenie popularny tam rower elektryczny. Nie wiem, czy dorobił się już piosenki, ale bez wątpienia na to zasługuje. Wedle szacunków w Chinach produkuje się około 20 mln takich rowerów rocznie a analitycy rynku metali stale liczą wagę tych egzotycznych w Polsce pojazdów dla rynku. Wzrost liczby e-rowerów jest oczywiście ważny, ale znacznie bardziej istotne jest związane z nimi zapotrzebowanie na nowe akumulatory. Dlatego też z równie wielkim zapałem, jak liczbę nowych e-rowerów analizuje się cykl wymian baterii w starych egzemplarzach. Było nie było gra idzie o rynek, który tylko w Chinach zgłasza zapotrzebowanie na miliony nowych akumulatorów zawierających nawet do 10 kg ołowiu każdy – podobne ilości zawierają akumulatory samochodowe.

Jak wiele branż i ten segment rynku ma swoją organizację, która szacuje wielkości sprzedaży. Już dziś wiadomo, iż coraz poważniej wchodzą na niego znane firmy, które przestały oddawać pole chińskim producentom. Rowery napędzane elektrycznie mogą zatem przetrwać zamieszanie związane ze spadkiem cen ropy, która swoją przeceną spowodowała, iż globalny pęd w kierunku biopaliw i elektrycznie napędzanych samochodów czytelnie wyhamował. Wszystko wskazuje na to, iż właśnie rynek ołowiu używanego do produkcji akumulatorów również w e-bikes, jak się je nazywa zagranicą, będzie jednym z pierwszych, który odbije od dna recesji. Trzeba jednak pamiętać, że wzrost popularności tego segmentu będzie też oznaczał wzrost popularności nowych ogniw, które nie koniecznie muszą zawierać ołów. To jednak ciągle przyszłość.

Dziś uważni obserwatorzy zapasów ołowiu odnotowują, iż mimo kryzysu ich poziomy monitorowane przez LME rosną znacznie wolniej niż zapasy popularnej miedzi. Zanim jednak poszukacie Państwo jakiegoś sposobu zaangażowania się na rynku ołowiu musicie pamiętać, iż większość analityków jest zgodna, iż perspektywy pozostają bardzo mgliste.  Jak podkreśla większość prognoz w roku 2009 popyt i podaż pozostaną w relatywnej równowadze a zawirowania na rynku motoryzacyjnym – ciągle konsumującym ogromne ilości ołowiu – będą miały przesądzające dla cen znaczenie. Niemniej egzotyczne w Polsce rynki ołowiu i elektrycznych rowerów będą w najbliższym czasie dobrym szkołą analizowania podaży i popytu na rynku metali przemysłowych. Tym lepszym, iż w Polsce o analizę obu branż wyjątkowo trudno i można sprawdzić swoje umiejętności czytania wydarzeń w segmentach pomijanych w polskiej prasie branżowej.

Na koniec jeszcze wykres z The Economist, który w zeszłym roku informował swoich czytelników o dynamicznym rozwoju chińskiego rynku rowerów elektrycznych. Wymowna grafika dobrze pokazuje rozwój rynku, który nie mógł przejść – i w przyszłości nie przejdzie – bez echa na rynku surowcowym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. w celu: zapewnienia najwyższej jakości naszych usług oraz dla zabezpieczenia roszczeń. Masz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, a jeżeli prawo na to pozwala także żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Masz także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Więcej informacji w sekcji "Blogi: osoby komentujące i zostawiające opinie we wpisach" w zakładce
"Dane osobowe".

Proszę podać wartość CAPTCHA: *

Opinie, założenia i przewidywania wyrażone w materiale należą do autora publikacji i nie muszą reprezentować poglądów DM BOŚ S.A. Informacje i dane zawarte w niniejszym materiale są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych oraz nie mogą stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Nie należy traktować ich jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe lub formy doradztwa inwestycyjnego. DM BOŚ S.A. nie udziela gwarancji dokładności, aktualności oraz kompletności niniejszych informacji. Zaleca się przeprowadzenie we własnym zakresie niezależnego przeglądu informacji z niniejszego materiału.

Niezależnie, DM BOŚ S.A. zwraca uwagę, że inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Podjęcie decyzji inwestycyjnej powinno nastąpić po pełnym zrozumieniu potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z danym instrumentem finansowym oraz rodzajem transakcji. Indywidualna stopa zwrotu klienta nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym danego instrumentu finansowego i jest uzależniona od dnia nabycia i sprzedaży konkretnego instrumentu finansowego oraz od poziomu pobranych opłat i poniesionych kosztów. Opodatkowanie dochodów z inwestycji zależy od indywidualnej sytuacji każdego klienta i może ulec zmianie w przyszłości. W przypadku gdy materiał zawiera wyniki osiągnięte w przeszłości, to nie należy ich traktować jako pewnego wskaźnika na przyszłość. W przypadku gdy materiał zawiera wzmiankę lub odniesienie do symulacji wyników osiągniętych w przeszłości, to nie należy ich traktować jako pewnego wskaźnika przyszłych wyników. Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.