MINDSET bez tajemnic, część 15

„Adapt or die” (zaadoptuj się albo umieraj) – to powiedzenie przypisuje się Darwinowi, a ja sprawdzam na ile ważna jest ta wskazówka w giełdowym ekosystemie.

INWESTYCYJNY MINDSET – KLUCZOWE ELEMENTY c.d.

   14.Zdolność do adaptacji

Tak naprawdę powyższy cytat jest jedynie skrótem wywodów Darwina, nigdzie wprost źródło nie wskazuje, że jest jego autorem. Wiadomo, że chodzi w nim o przetrwanie gatunku, który najlepiej się dostosowuje do środowiska i wraz z nim ewoluuje.

Nie inaczej jest w inwestowaniu, a szczególnie tradingu, natomiast wzrostowy mindset oznacza, że jest w stanie pozwolić przetrwać w tym naprawdę trudnym środowisku. Można długo nie osiągać zysków, ale na dłuższą metę nie daje to szans na przetrwanie.

Jak przysposabia nas do tego codziennie życie? To zawsze pierwsze pytanie, które zadaję w każdej części tego cyklu. I w tym wypadku jest nieco lepiej niż w poprzednich elementach solidnie zbudowanego mindsetu.

Duża część z nas potrafi się zaadoptować w nowym środowisku, w pracy, w innym kraju, w odosobnieniu, w hierarchii, w trudnych warunkach. Kiedy trafiamy w owo inne środowisko, automatycznie, a czasem dość aktywnie zdobywamy nowe kompetencje, by się adoptować, poszukujemy sposobów, radzimy się, popełniamy błędy, by szybko się z nich uczyć.

Oczywiście zawsze gdzieś znajdzie się grupa ludzi, która tego nie potrafi, nie została tego nauczona albo nie posiada stosownego charakteru czy mindsetu. Jeszcze inni idą w pełną kontrę i adaptują nowe środowisko pod swoje potrzeby, czyli pionierzy. Na giełdzie trzeba być Goldman Sachsem, żeby próbować to zrobić z rynkiem.

Pozostaje nam nauka wszystkich tych kompetencji, które pozwolą nam tu przeżyć. Jednak aby się do tego zabrać kształtując odpowiednio swój mindset, musimy wiedzieć gdzie i w czym ta adaptacja jest niezbędna. Dla tego celu zestawiłem mini poradnik, który może się przydać w nawigacji po rynku.

OBSZARY WYMAGAJĄCE NASZEJ ADAPTACJI W INWESTOWANIU:

– Nie żądaj, nie módl się, nie oczekuj, nie spodziewaj się, że rynek coś zrobi, ponieważ masz taką potrzebę lub Twoja sytuacja czegoś wymaga; Myśl jak sam w tym warunkach możesz zostać MacGyverem (młodzież sobie wygugluje kto to)

– Śledź wszystkie zmiany w przepisach, instrumentach, podatkach, prawie, aplikacjach, strategiach, nowinkach, by nie paść ich ofiarą; legendarny Jesse Livermore nie potrafił się zaadoptować, gdy zmieniły się przepisy na giełdzie i już się nie podniósł (ze swoim mindsetem z poprzedniej epoki),

– Nie żeń się ze spółką czy pozycją, reaguj na zmiany.

– Naucz się bayesowskiego podejścia, czyli analizuj aktywnie nowe informacje w kontekście swoich pozycji i szacuj jak zmieniają się wraz z nimi Twoje szanse i nie zamykaj się na wnioski,

– Włącz w swoje strategie symulacje własnych reguł w różnych warunkach, np. dużej i małej zmienności, mocno trendowych i płaskich rynków.

– Zrozum znaczenie niestacjonarności rynków; oznacza ona, że normą jest to, że jednakowe zdarzenie może skutkować zupełnie inną reakcją,

– Nie powielaj bezmyślnie strategii innych inwestorów, znajdź w nich przewagę dopasowaną do własnej mentalności,

– Nie łudź się, że robiąc w kółko to samo, i generując z tego powodu straty, nagle masz prawo oczekiwać odmiennych rezultatów,

– Bądź mistrzem niepowtarzania błędów oraz skutecznego uczenia się na ich podstawie,

– Nie oszukuj się, że Twoje strategie będą działały zawsze i w każdych warunkach, usprawniaj je świadomie i cyklicznie,

– Miej świadomość, że to, co wyczytałeś w książkach, to może być daleka i nieaktualna historia; rynki mocno się zmieniają, kiedyś nie było algorytmów, komputerów, tylu instrumentów, takich aplikacji i programów, to wszystko przekształca rynki

– Nie programuj się na mentalnego byka czy niedźwiedzia, wyrób w sobie elastyczność bycia jednym lub drugim  gdy wymagają warunki,

– Nie pozwól by rodzaj pozycji zamykał Cię na informacje sprzeczne. krytyczne.

CDN

-kat—

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. w celu: zapewnienia najwyższej jakości naszych usług oraz dla zabezpieczenia roszczeń. Masz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, a jeżeli prawo na to pozwala także żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Masz także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Więcej informacji w sekcji "Blogi: osoby komentujące i zostawiające opinie we wpisach" w zakładce
"Dane osobowe".

Proszę podać wartość CAPTCHA: *

Opinie, założenia i przewidywania wyrażone w materiale należą do autora publikacji i nie muszą reprezentować poglądów DM BOŚ S.A. Informacje i dane zawarte w niniejszym materiale są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych oraz nie mogą stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Nie należy traktować ich jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe lub formy doradztwa inwestycyjnego. DM BOŚ S.A. nie udziela gwarancji dokładności, aktualności oraz kompletności niniejszych informacji. Zaleca się przeprowadzenie we własnym zakresie niezależnego przeglądu informacji z niniejszego materiału.

Niezależnie, DM BOŚ S.A. zwraca uwagę, że inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Podjęcie decyzji inwestycyjnej powinno nastąpić po pełnym zrozumieniu potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z danym instrumentem finansowym oraz rodzajem transakcji. Indywidualna stopa zwrotu klienta nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym danego instrumentu finansowego i jest uzależniona od dnia nabycia i sprzedaży konkretnego instrumentu finansowego oraz od poziomu pobranych opłat i poniesionych kosztów. Opodatkowanie dochodów z inwestycji zależy od indywidualnej sytuacji każdego klienta i może ulec zmianie w przyszłości. W przypadku gdy materiał zawiera wyniki osiągnięte w przeszłości, to nie należy ich traktować jako pewnego wskaźnika na przyszłość. W przypadku gdy materiał zawiera wzmiankę lub odniesienie do symulacji wyników osiągniętych w przeszłości, to nie należy ich traktować jako pewnego wskaźnika przyszłych wyników. Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.