Wykres dnia: Przesilenie w Warszawie

W zakończonym tygodniu rynek warszawski, z akcentem na WIG20, został poddany presji spadkowej z wielu kierunków. Kluczowy był pivot w polityce NBP, który zaowocował mocnym tąpnięciem na parach złotowych i mocną przeceną na GPW. Z punktu widzenia inwestora zagranicznego doszło do przesileń, które z jednej strony tworzą okazje do powrotu na rynek, ale z drugiej mówią o zasadniczej zmianie, która każe omijać GPW narażoną na słabość złotego.

Spojrzenie na wykres pary USDPLN ujawnia, iż w zakończonym tygodniu doszło do skokowego przesunięcia polskiej waluty na południe. Dolar zdrożał o przeszło 4 procent, a Bloomberg straszył inwestorów tytułem o najgorszym tygodniu polskiej waluty od wybuchu wojny na Ukrainie. Nawet, jeśli nie do końca jest to prawda, to bez wątpienia doszło do wydarzenia, które dla inwestorów zagranicznych ma znaczenie i może być punktem zwrotnym w relacji między PLN i USD. Wcześniej można było mówić o korekcie trendu umocnienia złotego, gdy dziś wykres straszy zwyczajną ucieczką od polskiej waluty.

(źródło: bossafx.pl)

Kolejny wykres jawi się jeszcze gorzej. ETF na polskie akcje iShares MSCI Poland ETF przeceniał się w zakończonym tygodniu skokami. Luka goniła lukę, a technicznie zorientowani gracze widzieli przełamanie linii trendu wzrostowego i linii hossy. To nie jest obraz, który zachęca do powrotu na rynek w Warszawie. Słabość spółek polskich wpisuje się w słabość innych rynków wschodzących, ale też sprzyja postrzeganiu GPW jako relatywnie bardziej ryzykownej. Powiedzmy szczerze, gdybyście zobaczyli tak wyglądający wykres spółki czy indeksu, nie mielibyście wątpliwości, iż doszło do radykalnej zmiany.

(źródło danych: stooq.pl)

Właściwie jedynymi elementami, które sprzyjają bykom w tym układzie są skala i szybkość przeceny. Przecena spółek polskich, jak również WIG20 przeliczonego na USD, zbliżyły się do 20 procent, więc w pewnej perspektywie doszło do uatrakcyjnienia wycen. Spółki polskie zrobiły się zwyczajnie tańsze i w tym ujęciu mogą jawić się jako atrakcyjniejsze. Niestety, tego samego nie można powiedzieć o złotym, który zwyczajnie przestał wyglądać atrakcyjnie i – co gorsze – może okazać się zmienną przesądzającą o tym, czy GPW podniesie się po ciosach wyprowadzonych przez podaż.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Proszę podać wartość CAPTCHA: *

Klauzula informacyjna

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. („My” lub „DM BOŚ”) z siedzibą w Warszawie (ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa). Będziemy przetwarzać, Pani/Pana dane na potrzeby udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana zapytanie, możliwości skorzystania z usługi oferowanej przez DM BOŚ, a także realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, tj. rozpatrywania skarg oraz obrony przed roszczeniami. Ma Pani/Pan prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia. W dowolnym momencie może Pani/Pan także wnieść sprzeciw, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, wobec przetwarzania Pani/Pana danych dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów DM BOŚ. Może się Pani/Pan z nami skontaktować wysyłając e-mail na adres: makler@bossa.pl lub list na adres: ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa, dzwoniąc na infolinię pod numer + 48 225043104 lub odwiedzając jedną z naszych placówek (lista dostępna pod http://bossa.pl/dmbos/oddzialy/). Może Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych m.in. korzystając z e-mail: iod@bossa.pl lub listownie na nasz adres. Więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych, czasie przechowywania, prawach i sposobach kontaktu znajduje się w naszej Polityce Prywatności.