Wykres dnia: Wielki powrót liderów

Jedną z największych niespodzianek ostatnich miesięcy jest odbudowanie się amerykańskiego sektora technologicznego. Jeszcze w końcówce 2022 roku Apple czy Tesla straszyły rekordami słabości, a Facebook końcem ery inwestowania we wzrost. Dziś sytuacja wygląda zupełnie inaczej.

Spojrzenie na wykres spółek Netflix, Tesla i Meta Platforms (d. Facebook) pozwala odnotować, iż każda ma za sobą dynamiczne tąpnięcie lub przeceny, które przez kilka tygodni wzbudzały duże emocje i – w części przynajmniej – przesądzały o sentymencie na rynkach. Dziś każda ma za sobą dynamiczne odbicia. Tesla znalazła się 100 procent od dołka bessy i od początku roku wzrosła o blisko 60 procent po spadku w 2022 roku o 65 procent. Netflix jest dziś przeszło 110 procent od  dołka bessy i w perspektywie year-to-date rośnie o 18 procent. Wreszcie Facebook wzrósł w tym roku już o blisko 45 procent po zeszłorocznym spadku o 64 procent i jest blisko 100 procent od dna wyprzedaży. Trudno nie uznać tych zwyżek za spektakularne i trudno też nie zadać pytania: czy pesymiści nie przegapili jednej z największych promocji na amerykańskim rynku nowych technologii ostatnich lat? Ważniejsze jest jednak to, co owe spektakularne zwyżki mówią o perspektywach na przyszłość w świecie, w którym koniec ery taniego kredytu miał skończyć dominacje rynkową liderów poprzedniej hossy. Wygląda na to, że kolejne rynkowe powiedzenie – iż liderzy poprzedniej hossy nie są liderami kolejnej – możemy uznać za fałszywe.

za: stooq.pl

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. w celu: zapewnienia najwyższej jakości naszych usług oraz dla zabezpieczenia roszczeń. Masz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, a jeżeli prawo na to pozwala także żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Masz także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Więcej informacji w sekcji "Blogi: osoby komentujące i zostawiające opinie we wpisach" w zakładce
"Dane osobowe".

Proszę podać wartość CAPTCHA: *

Opinie, założenia i przewidywania wyrażone w materiale należą do autora publikacji i nie muszą reprezentować poglądów DM BOŚ S.A. Informacje i dane zawarte w niniejszym materiale są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych oraz nie mogą stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Nie należy traktować ich jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe lub formy doradztwa inwestycyjnego. DM BOŚ S.A. nie udziela gwarancji dokładności, aktualności oraz kompletności niniejszych informacji. Zaleca się przeprowadzenie we własnym zakresie niezależnego przeglądu informacji z niniejszego materiału.

Niezależnie, DM BOŚ S.A. zwraca uwagę, że inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Podjęcie decyzji inwestycyjnej powinno nastąpić po pełnym zrozumieniu potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z danym instrumentem finansowym oraz rodzajem transakcji. Indywidualna stopa zwrotu klienta nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym danego instrumentu finansowego i jest uzależniona od dnia nabycia i sprzedaży konkretnego instrumentu finansowego oraz od poziomu pobranych opłat i poniesionych kosztów. Opodatkowanie dochodów z inwestycji zależy od indywidualnej sytuacji każdego klienta i może ulec zmianie w przyszłości. W przypadku gdy materiał zawiera wyniki osiągnięte w przeszłości, to nie należy ich traktować jako pewnego wskaźnika na przyszłość. W przypadku gdy materiał zawiera wzmiankę lub odniesienie do symulacji wyników osiągniętych w przeszłości, to nie należy ich traktować jako pewnego wskaźnika przyszłych wyników. Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.