Wykres dnia: Skrajny optymizm

Ostatnie badanie nastrojów wśród amerykańskich inwestorów indywidualnych pokazało, iż optymistów jest dziś najwięcej od stycznia 2018 roku. Czy zatem czas na korektę?

Poniższy wykres od AAII pokazuje ostatnie badanie, wedle którego ilość byków zbliżyła się do 57 procent. Znalezienie poziomu wyższego wymaga cofnięcia do stycznia 2018 roku, kiedy odsetek byczo nastawionych do rynku sięgnął blisko 60 procent. Historyczna średnia wynosi 38 procent, więc odchylenie w stronę obozu byków jest duże. W badaniu widać również, iż opinie są coraz bardziej spolaryzowane, a optymiści posilają się głównie redukowaniem obozu nastawianych neutralnie.

(za AAII)

Ciekawostką jest, iż właśnie nastawieni neutralnie mają chyba największe szanse na realizację zakładanego scenariusza w perspektywie kolejnych trzech kwartałów. Piątkowe zamknięcie S&P500 w rejonie 4127 pkt. ulokowało indeks ledwie 4 procent od optymistycznej prognozy wzrostu indeksu w tym roku do 4300 punktów i 6,6 procent od skrajnej prognozy na ten rok, która lokowała indeks w rejonie 4400 punktów (badanie z początku roku wśród analityków dużych banków).

Jeśli spojrzeć na wykres S&P500 ze stycznia 2018 roku, a w więc w czasie poprzedniego skrajnego optymizmu, kolejne kilka miesięcy było zwyczajnie płaskie i skończyło się mocną korektą. W istocie do jesieni 2019 roku nie wydarzyło wiele byczego wobec początku 2018 roku. Później oczywiście była już pandemiczna bessa i faza, która jest grana do teraz. Dziś rynek posila się optymizmem wobec otwarcia gospodarki i powrotem do normalności dzięki szczepieniom.

(za stooq)

Przeciwwagi dla tego scenariusza trzeba szukać w pytaniach: w jakiej fazie rynku byka są dziś giełdy i w którym punkcie cyklu gospodarczego są gospodarki? Jeśli naprawdę rynki mają za sobą ledwie pierwsze kilkanaście miesięcy nowej hossy, a gospodarki są ledwie w pierwszej fazie ożywienia, to niezależnie od badań nastrojów i historycznych analogii przed Wall Street i sporą częścią reszty świata jeszcze wiele kwartałów zwyżek.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. w celu: zapewnienia najwyższej jakości naszych usług oraz dla zabezpieczenia roszczeń. Masz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, a jeżeli prawo na to pozwala także żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Masz także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Więcej informacji w sekcji "Blogi: osoby komentujące i zostawiające opinie we wpisach" w zakładce
"Dane osobowe".

Proszę podać wartość CAPTCHA: *

Opinie, założenia i przewidywania wyrażone w materiale należą do autora publikacji i nie muszą reprezentować poglądów DM BOŚ S.A. Informacje i dane zawarte w niniejszym materiale są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych oraz nie mogą stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Nie należy traktować ich jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe lub formy doradztwa inwestycyjnego. DM BOŚ S.A. nie udziela gwarancji dokładności, aktualności oraz kompletności niniejszych informacji. Zaleca się przeprowadzenie we własnym zakresie niezależnego przeglądu informacji z niniejszego materiału.

Niezależnie, DM BOŚ S.A. zwraca uwagę, że inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Podjęcie decyzji inwestycyjnej powinno nastąpić po pełnym zrozumieniu potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z danym instrumentem finansowym oraz rodzajem transakcji. Indywidualna stopa zwrotu klienta nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym danego instrumentu finansowego i jest uzależniona od dnia nabycia i sprzedaży konkretnego instrumentu finansowego oraz od poziomu pobranych opłat i poniesionych kosztów. Opodatkowanie dochodów z inwestycji zależy od indywidualnej sytuacji każdego klienta i może ulec zmianie w przyszłości. W przypadku gdy materiał zawiera wyniki osiągnięte w przeszłości, to nie należy ich traktować jako pewnego wskaźnika na przyszłość. W przypadku gdy materiał zawiera wzmiankę lub odniesienie do symulacji wyników osiągniętych w przeszłości, to nie należy ich traktować jako pewnego wskaźnika przyszłych wyników. Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.