Czy wierzysz w kolejny rok hossy?

Powoli zbliżamy się do momentu, w którym inwestorzy będą musieli odpowiedzieć sobie na pytanie, czy końcówkę doskonałego i znacznie lepszego od oczekiwań roku wykorzystać do podbicia cen w ramach rajdu Świętego Mikołaja, czy też zrealizować zyski przed mocno potrzebną korektą. Jedną ze zmiennych w tej układance są oczekiwania wobec rynków na kolejne 12 miesięcy.

Powoli w komentarzach i analizach zaczynają pojawiać się prognozy na przyszły rok. Niemal większość i dla większości rynków zawiera dawkę wątpliwości i pytania o fundamenty obecnych zwyżek, ale w finale całość można sprowadzić do wspólnego mianownika, którym jest przekonanie, iż stale są powody do kreślenia optymistycznych scenariuszy. Na rynku panuje zgoda, iż kondycja poszczególnych gospodarek jest dobra, banki centralne będą starały się normalizować politykę monetarną, ale bez fajerwerków i zaskoczeń.

Nawet temat obniżki podatków w USA nie jest postrzegany w kategoriach czynnika, który przesądzi o kondycji giełd w przyszłym roku. W istocie na rynku nie brakuje opinii, iż amerykańskie spółki naprawdę nie potrzebują obniżki podatków, a raczej uporządkowania systemu podatkowego w USA. Niemniej, obniżka podatków będzie jedną z tych zmiennych, którą można uznać za jeden z fundamentów przedłużenia hossy na kolejne kwartały. Naprawdę jednak uśrednione prognozy mówią, iż kontynuacji hossy można oczekiwać nie tylko w USA, ale również na giełdach, których nie ma „zagrożenia” brakiem obniżki podatków.

W analizach panuje zgoda, iż hossa znajdzie kontynuację w Europie, która gospodarczo jawi się jako najsilniejsza w bliskiej historii. Stale dobrze prezentują się perspektywy dla rynku japońskiego. Również rynki wschodzące mają mieć przed sobą okres, w którym rynki byka znajdą przedłużenie na kolejne 12 miesięcy. W zarysowanym układzie pytanie zdaje sprowadzać się do tego, na jak mocne wzrosty można liczyć w kolejnych czterech kwartałach i gdzie znajdą się najważniejsze indeksy w końcówce przyszłego roku.

Na nasze blogowe prognozy przyjdzie czas, kiedy będziemy rozliczali się z prognoz na rok bieżący, więc dziś tylko odnotujmy rysunek dla rynku amerykańskiego, na którym pochylił się tygodnik Barron’s. Wedle uśrednionej prognozy w przyszłym roku S&P500 ma dodać do swojej wartości około 200 punktów i znaleźć się około 2840 pkt. (dziś 2665 pkt.). Nie brakuje jednak wskazań mówiących o przekroczeniu 3000 pkt., jak i zwyczajnego utrzymania poziomów z obecnego roku. Naprawdę jednak tylko jeden z analityków z panelu tygodnika Barron’s widzi właściwie zerową zwyżkę S&P500 w kolejnych 12 miesiącach. Krótko i klasycznie rzecz ujmując: Music is playing and we’re still dancing.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Proszę podać wartość CAPTCHA: *

Klauzula informacyjna

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. („My” lub „DM BOŚ”) z siedzibą w Warszawie (ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa). Będziemy przetwarzać, Pani/Pana dane na potrzeby udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana zapytanie, możliwości skorzystania z usługi oferowanej przez DM BOŚ, a także realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, tj. rozpatrywania skarg oraz obrony przed roszczeniami. Ma Pani/Pan prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia. W dowolnym momencie może Pani/Pan także wnieść sprzeciw, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, wobec przetwarzania Pani/Pana danych dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów DM BOŚ. Może się Pani/Pan z nami skontaktować wysyłając e-mail na adres: makler@bossa.pl lub list na adres: ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa, dzwoniąc na infolinię pod numer + 48 225043104 lub odwiedzając jedną z naszych placówek (lista dostępna pod http://bossa.pl/dmbos/oddzialy/). Może Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych m.in. korzystając z e-mail: iod@bossa.pl lub listownie na nasz adres. Więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych, czasie przechowywania, prawach i sposobach kontaktu znajduje się w naszej Polityce Prywatności.