Jak zwiększyć liczbę akcjonariuszy zagranicznych spółek

„Nie ma przeszkód prawnych, aby w placówkach handlowych w święta pracę wykonywali ich właściciele lub inne osoby pracujące na podstawie umów cywilnych. (…) Nowela dopuszcza możliwość pracy w placówkach handlowych przy wykonywaniu prac koniecznych ze względu na użyteczność społeczną lub codzienne potrzeby ludności?. (stanowisko Ministerstwa Pracy)

Tak sobie myślę, czy zarządy dużych supermarketów (publicznych i notowanych na giełdach), nie wpadły w tym roku na pomysł, by swoich pracowników nie uczynić współwłaścicielami firm i np. obdarować po symbolicznej jednej akcji.

Ciekawe, czy nasze prawo by tę opcję uwzględniało

3 Komentarzy

 1. Arek

  Danbie akcji nie wystaczy, ponieważ ustawa zakazuje wykonywania pracy przez pracowników w obiektach handlowych. Wystaczy zatrudnić z agencji pracy tymczaswej osoby, które z agencją zawarły umowy zlecenie lub zorganizować pracę w ramach samozatrudnienia. Na marginesie, w jednej z interpretacji Państwowa Inspekcja Pracy, aby ratować konsumetów w święta i umożliwić im tankowanie samochodów uznała, że stacja benzynowa dokonuje usługi … nalewanie paliwa (jak usługi to nie jest to obiekt handlowy). Pewnie stąd zwiększenie sprzedaży na stacjach.

 2. gzalewski

  trzeba dokladnie przeczytac ustawe. Czy bycie wlascicielem „nie kasuje” czasem umowy o prace

 3. Arek

  Gratuluję blogu i dociekliwości.
  Poniżej wyciąg z kodeksu pracy. Słowem komentarza: właściciele dlatego moga wykonywać obowiązki w niedzielę, ponieważ nie są pracownikami.

  Art. 1519a. 1. Praca w święta w placówkach handlowych jest niedozwolona.

  2. Przepis ust. 1 stosuje się także, jeżeli święto przypada w niedzielę.

  3. Praca w niedziele jest dozwolona w placówkach handlowych przy wykonywaniu prac koniecznych ze względu na ich użyteczność społeczną i codzienne potrzeby ludności.

  Art. 15110. Praca w niedziele i święta jest dozwolona:

  1) w razie konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii,

  2) w ruchu ciągłym,

  3) przy pracy zmianowej,

  4) przy niezbędnych remontach,

  5) w transporcie i w komunikacji,

  6) w zakładowych strażach pożarnych i w zakładowych służbach ratowniczych,

  7) przy pilnowaniu mienia lub ochronie osób,

  8) w rolnictwie i hodowli,

  9) przy wykonywaniu prac koniecznych ze względu na ich użyteczność społeczną i codzienne potrzeby ludności, w szczególności w:

  a) b) zakładach świadczących usługi dla ludności,

  c) gastronomii,

  d) zakładach hotelarskich,

  e) jednostkach gospodarki komunalnej,

  f) zakładach opieki zdrowotnej i innych placówkach służby zdrowia przeznaczonych dla osób, których stan zdrowia wymaga całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych,

  g) jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych, zapewniających całodobową opiekę,

  h) zakładach prowadzących działalność w zakresie kultury, oświaty, turystyki i wypoczynku,

  10) w stosunku do pracowników zatrudnionych w systemie czasu pracy, w którym praca jest świadczona wyłącznie w piątki, soboty, niedziele i święta.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Proszę podać wartość CAPTCHA: *

Klauzula informacyjna

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. („My” lub „DM BOŚ”) z siedzibą w Warszawie (ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa). Będziemy przetwarzać, Pani/Pana dane na potrzeby udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana zapytanie, możliwości skorzystania z usługi oferowanej przez DM BOŚ, a także realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, tj. rozpatrywania skarg oraz obrony przed roszczeniami. Ma Pani/Pan prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia. W dowolnym momencie może Pani/Pan także wnieść sprzeciw, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, wobec przetwarzania Pani/Pana danych dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów DM BOŚ. Może się Pani/Pan z nami skontaktować wysyłając e-mail na adres: makler@bossa.pl lub list na adres: ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa, dzwoniąc na infolinię pod numer + 48 225043104 lub odwiedzając jedną z naszych placówek (lista dostępna pod http://bossa.pl/dmbos/oddzialy/). Może Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych m.in. korzystając z e-mail: iod@bossa.pl lub listownie na nasz adres. Więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych, czasie przechowywania, prawach i sposobach kontaktu znajduje się w naszej Polityce Prywatności.